Ktl-icon-tai-lieu

Xét tuyển Đại Học

Được đăng lên bởi truongptdtntkonray
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thí sinh có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau
Dân trí Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 của Bộ
GD-ĐT, sau khi tham dự kì thi THPT quốc gia thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi để
có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau.
Các đợt cụ thể như sau:
Xét tuyển nguyện vọng 1: từ ngày 1 đến 20/8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1: từ ngày 5/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
20/9);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
10/10);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
31/10);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 (công bố điểm
trúng tuyển trước ngày 20/11).
Hướng dẫn cũng đưa ra điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh. Theo đó, đối với thí sinh đăng kí vào
trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thì phảiđáp ứng đủ điều kiện tham gia tuyển sinh
quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; Đã đăng kí sử dụng kết quả kỳthi THPT quốc gia để xét tuyển
ĐH, CĐ; Tổng điểm các môn thi của khối thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường
quy định và không có môn thi nào trong khối thi dùng để xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
Bên cạnh đó, đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường quy định và công bố công khai trên
trang thông tin điện tử của trường.
Đối với thí sinh đăng kí vào trường tổ chức tuyển sinh riêng thì yêu cầu có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh
quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; Đáp ứng các yêu cầu xét tuyển quy định tại Đề án tự chủ tuyển
sinh của trường.
Công bố thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển
Bộ GD-ĐT cho biết, trước mỗi đợt xét tuyển, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử các
nội dung sau: Chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành (gọi chung là ngành) đối với đợt xét tuyển đó.
Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành. Trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét
tuyển cho một ngành, trường cần quy định rõ cách thức xét tuyển đối với từng tổ hợp. Lưu ý dành ít nhất
75% chỉ tiêu xét tuyển của ngành cho các khối thi đã được trường sử dụng để xét tuyển vào ngành đó ít nhất
2 năm kể từ năm 2014 (khối thi truyền thống); Cách thức xử lý khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển; các
điều kiện bổ sung (nếu có).
Điểm xét tuyển của trường hoặc ...
Thí sinh có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau
Dân trí Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 của Bộ
GD-ĐT, sau khi tham dự kì thi THPT quốc gia thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi để
có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau.
Các đợt cụ thể như sau:
Xét tuyển nguyện vọng 1: từ ngày 1 đến 20/8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1: từ ngày 5/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
20/9);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
10/10);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày
31/10);
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 (công bố điểm
trúng tuyển trước ngày 20/11).
Hướng dẫn cũng đưa ra điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh. Theo đó, đối với thí sinh đăng kí vào
trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thì phảiđáp ứng đủ điều kiện tham gia tuyển sinh
quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; Đã đăng kí sử dụng kết quả kỳthi THPT quốc gia để xét tuyển
ĐH, CĐ; Tổng điểm các môn thi của khối thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường
quy định và không có môn thi nào trong khối thi dùng để xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
Bên cạnh đó, đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường quy định và công bố công khai trên
trang thông tin điện tử của trường.
Đối với thí sinh đăng kí vào trường tổ chức tuyển sinh riêng thì yêu cầu có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh
quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; Đáp ứng các yêu cầu xét tuyển quy định tại Đề án tự chủ tuyển
sinh của trường.
Công bố thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển
Bộ GD-ĐT cho biết, trước mỗi đợt xét tuyển, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử các
nội dung sau: Chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành (gọi chung là ngành) đối với đợt xét tuyển đó.
Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành. Trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét
tuyển cho một ngành, trường cần quy định rõ cách thức xét tuyển đối với từng tổ hợp. Lưu ý dành ít nhất
75% chỉ tiêu xét tuyển của ngành cho các khối thi đã được trường sử dụng để xét tuyển vào ngành đó ít nhất
2 năm kể từ năm 2014 (khối thi truyền thống); Cách thức xử lý khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển; các
điều kiện bổ sung (nếu có).
Điểm xét tuyển của trường hoặc đối với từng ngành theo từng tổ hợp môn thi được trường sử dụng để xét
tuyển. Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và
đảm bảo yêu cầu: điểm xét tuyểnđợt xét tuyển sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển
trước.
Xét bình đẳng các nguyện vọng của thí sinh
Các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học
sinh dự bị của trường và học sinh các trường Dự bị đại học được phân về trường); căn cứ vào thống kê điểm
do máy tính cung cấp đối với các đối tượng và khu vực dự thi; căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên
Xét tuyển Đại Học - Trang 2
Xét tuyển Đại Học - Người đăng: truongptdtntkonray
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xét tuyển Đại Học 9 10 10