Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải

Được đăng lên bởi cutepoison2312
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG
-----------------------------

MÔN:

XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chuyên đề:

Tính toán và thiết kế hệ thống xử
lý nước thải nhà máy bia bằng
phương pháp sinh học lưu lượng
2000 m3/ngày đêm.
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Hoàn
Thành viên nhóm:
Trần Nguyễn Thái Hưng
Trần Đức Tín
Huỳnh Xuân Việt
Lớp: ĐHMT 1

TP. HCM, Tháng 4 năm 2008

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Sản xuất bia là ngành đồ uống nên trong quá trình sản xuất phải sử dụng rất
nhiều nước. Nguyên liệu cho sản xuất bia bao gồm malt, gạo. Nguyên liệu này được
nghiền nhỏ sau đó đưa vào chế biến dịch đường. Trong quá trình nấu, nước được sử
dụng nhiều cho nấu, cung cấp cho lò hơi để sản xuất hơi nước phục vụ cho công nghệ;
nước dùng làm mát các máy móc thiết bị. Nước dùng trong các quá trình sản xuất để
chuyển thành sản phẩm hoặc dùng ở dạng hơi thì hầu như không bị thải bỏ hoặc thải
rất ít. Nước thải trong sản xuất bia chủ yếu phát sinh từ quá trình rửa, vệ sinh máy móc
thiết bị và vệ sinh nhà xưởng; chủ yếu tập trung ở các khu vực lên men, lọc bia và
chiết sản phẩm. Với đặc thù của sản xuất bia đòi hỏi phải sử dụng lượng nước rửa và
vệ sinh khá lớn. Thực tế cho thấy, đặc tính chung của nước thải trong sản xuất bia là
chứa nhiều chất gây ô nhiễm với chủ yếu các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo, chất
rắn ở dạng lắng và lơ lửng; một số chất vô cơ hòa tan, hợp chất nitơ và phốt pho. Tất
cả các chất gây ô nhiễm có trong nước thải đều từ các thành phần như bã malt, cặn
lắng trong dịch đường lên men, các hạt trợ lọc trong khâu lọc bia, xác men thải khi rửa
thùng lên men, bia thất thoát cùng nước thải trong khâu chiết và khâu làm nguội chai
sau khi thanh trùng. Nước thải bia chứa nhiều chất dễ phân hủy sinh học nên có màu
nâu thẫm. Nước thải một số bộ phận có độ pH khác nhau nhiều, thường nước thải quá
trình lên men có tính axít, nước thải rửa chai có tính kiềm. Hàm lượng ôxy hòa tan
trong nước thải của nhà máy bia rất thấp. Nhu cầu ôxy sinh học BOD và hóa học COD
đều rất cao vượt quá tiêu chuẩn thải nhiều lần (COD hàm lượng 600-2400mg/l; BOD5
hàm lượng 310-1400mg/l), trung bình lớn hơn 10 lần tiêu chuẩn cho phép. Các giá trị
BOD và COD thường thay đổi theo thời gian trong ngày. Các giá trị cao là vào thời
điểm xả nước rửa bã nồi nấu và thùng lên men. Với các chỉ số gây ô nhiễm như trên và
hệ thống xử lý nước không đảm bảo nên chất lượng nước thải sau khi xử lý không đạt
tiêu chuẩn thải. Nước thải chảy theo cống thoát nước thải riêng của nhà máy sau đó
ch...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG
-----------------------------
MÔN:
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chuyên đề:
Tính toán và thiết kế hệ thống xử
lý nước thải nhà máy bia bằng
phương pháp sinh học lưu lượng
2000 m
3
/ngày đêm.
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Hoàn
Thành viên nhóm:
Trần Nguyễn Thái Hưng
Trần Đức Tín
Huỳnh Xuân Việt
Lớp: ĐHMT 1
TP. HCM, Tháng 4 năm 2008
1
Xử lí nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí nước thải - Người đăng: cutepoison2312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Xử lí nước thải 9 10 607