Ktl-icon-tai-lieu

ý tức pháp luật

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 10. Ý THỨC PHÁP LUẬT
Nghiên cứu pháp luật không thể tách rời việc nghiên cứu ý thức pháp
luật. Bởi vì, ý thức pháp luật giữ vai trò quan trọng để biến những quy định
của pháp luật thành xử sự thực tế của các chủ thể pháp luật. Tại sao ý thức
pháp luật có được vai trò đó, câu trả lời thuyết phục sẽ là nghiên cứu ý thức
pháp luật một cách toàn diện.
I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT
1. Khái niệm và đặc điểm của YTPL
a. Khái niệm
Đa số các giáo trình đưa ra khái niệm: YTPL là tổng thể những học
thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh hành trong xã hội, thể hiện mối
quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp
luật cần phải có, thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp
trong hành vi xử sự của con người cũng như trong tổ chức và hoạt động của
các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.
Quan điểm cá nhân: YTPL là tổng thể những học thuyết, tư tưởng,
quan điểm, quan niệm thịnh hành trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con
người đối với pháp luật, thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp trong hành vi
xử sự của các chủ thể.
Trong xã hội có nhiều học thuyết, tư tưởng, quan niệm khác nhau về
pháp luật. Nguyên nhân của những khác nhau trên là do điều kiện sinh hoạt
vật chất và đời sống tinh thần của mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội không
giống nhau.
YTPL là sự nhận thức và thái độ của con người đối với pháp luật.
Trong xã hội có giai cấp đối kháng thì YTPL của những giai cấp này luôn đối
lập nhau, và YTPL của giai cấp nắm chính quyền là YTPL thống trị trong xã
hội đó.
Ý thức pháp luật mang tính chính trị sâu sắc. Biểu hiện tính chính trị
của ý thức pháp luật là ý thức pháp luật phải ánh mối quan hệ giữa các giai
cấp đối với các quy định của pháp luật do nhà nước ban hành. Việc nhà nước
ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể củng cố thêm mối quan hệ giữa
1

các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Trong trường hợp đó, các giai cấp, tầng
lớp trong xã hội có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ và xã hội phát triển, ổn
định. Ngược lại, nếu văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành chỉ
đem lại lợi ích cho một bộ phận nào đó thì xã hội sẽ bị rạn nứt và có thể biến
thành các cuộc xung đột xã hội. Nguyên nhân của xung đột xã hội là do một
bộ phận những chủ thể đã chịu những bất lợi do quy định của pháp luật sẽ có
hành vi chống lại pháp luật. Ở nước ta từ năm 1946, Hiến pháp đã ghi nhận ở
nước Việt Nam mọi quyền bính đều trong tay nhân dân, không phân biệt dân
tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giai cấp,…những ...
BÀI 10. Ý THỨC PHÁP LUẬT
Nghiên cứu pháp luật không thể tách rời việc nghiên cứu ý thức pháp
luật. Bởi vì, ý thức pháp luật giữ vai trò quan trọng để biến những quy đnh
của pháp luật thành x sự thực tế của các chủ thể pháp luật. Tại sao ý thức
pháp luật được vai trò đó, câu trả lời thuyết phục sẽ nghiên cứu ý thức
pháp luật một cách toàn diện.
I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT
1. Khái niệm và đặc điểm của YTPL
a. Khái niệm
Đa số các giáo trình đưa ra khái niệm: YTPL tổng thể những học
thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh hành trong xã hội, thể hiện mối
quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp
luật cần phải có, thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp
trong hành vi xử sự của con người cũng như trong tổ chức hoạt động của
các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.
Quan điểm nhân: YTPL tổng thể những học thuyết, tưởng,
quan điểm, quan niệm thịnh hành tronghội, thể hiện mối quan hệ của con
người đối với pháp luật, thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp trong hành vi
xử sự của các chủ thể.
Trong hội nhiều học thuyết, tưởng, quan niệm khác nhau về
pháp luật. Nguyên nhân của những khác nhau trên do điều kiện sinh hoạt
vật chất đời sống tinh thần của mỗi giai cấp, tầng lớp trong hội không
giống nhau.
YTPL sự nhận thức thái độ của con người đối với pháp luật.
Trong xã hội có giai cấp đối kháng thì YTPL của những giai cấp này luôn đối
lập nhau, YTPL của giai cấp nắm chính quyền YTPL thống trị trong
hội đó.
Ý thức pháp luật mang tính chính trị sâu sắc. Biểu hiện tính chính trị
của ý thức pháp luật ý thức pháp luật phải ánh mối quan hệ giữa các giai
cấp đối với các quy định của pháp luật do nhà nước ban hành. Việc nhà nước
ban hành văn bản quy phạm pháp luật thể củng cố thêm mối quan hệ giữa
1
ý tức pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ý tức pháp luật - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ý tức pháp luật 9 10 335