Ktl-icon-tai-lieu

bài báo cáo thực tập kế toán

Được đăng lên bởi thuaemail-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

GVHD:Dương Văn Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh
chóng, phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Quy mô của nền kinh
tế thế giới ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của
tất cả các ngành nghề và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng cao,
mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp dáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Trong quá trình phát triển chung ấy, với các nguồn lực và lợi thế của mình,
Việt Nam có nhiều khả năng phát triển nền kinh tế, mở rộng quan hệ buôn bán
và hợp tác kinh tế với các cường quốc kinh tế - công nghệ trên thế giới, đa
phương hoá quan hệ, đa dạng hóa thị trường, phát triển nền kinh tế đối ngoại với
tốc độ cao.
Với những thị trường lớn nhiều tiềm năng thì cạnh tranh luôn là yếu tố tất
yếu. Riêng dối với ngành bao bì thì nhu cầu sử dụng thùng carton rất lớn, nguồn
nhân công dồi dào, giá nhân công rẻ nên có sức cạnh tranh về giá gia công. Bên
cạnh chất lượng, mẫu mã của sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng thì hạ giá
thành sản phẩm là một nhân tố cơ bản để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện
việc cạnh tranh đối với các đối tác có liên quan trong nền kinh tế thị trường. Hơn
nữa, khi tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế xã hội thì tiết kiệm
lại là một quốc sách. Để có thể thâm nhập, khẳng định và chiếm lĩnh vị trí cao
trên các thị trường lớn , ngoài việc khai thác lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, vị
trí địa lý, ổn định về kinh tế chính trị... thì việc cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản
phẩm được coi là một trong những giải pháp tối ưu. Mục tiêu chính của biện
pháp này là nâng cao tính cạnh tranh, tranh chấp vị trí dẫn đầu về chi phí trên thị
trường, nhưng ngoài ra nó còn có nhiều tác dụng lớn khác phải kể đến như:
- Đảm bảo lượng lợi nhuận cần thiết cho công ty.
- Là đòn bẩy nhằm ổn định và cắt giảm giá cả.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm lượng vật liệu dư thừa.
- Tạo ra một cơ cấu tổ chức đáng tin cậy cho công ty nhằm đối phó
với những thách thức trong tương lai.
- Thiết lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các mục tiêu và sự đổi
mới một cách kiên định.

SVTT: Nguyễn Thị Hiếu - CĐKT08B

Trang 1

Báo cáo thực tập

GVHD:Dương Văn Nam

Đồng thời giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động
của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp phải phấn đấu để hoàn thành kế hoạch
giá thành và mức hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện được các mục tiêu của
doanh nghiệp thì công tác kế toán chung, kế toán tập hợ...
Báo cáo thực tập GVHD:Dương Văn Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh
chóng, phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Quy mô của nền kinh
tế thế giới ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của
tất cả các ngành nghề và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng cao,
mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp dáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Trong quá trình phát triển chung ấy, với các nguồn lực và lợi thế của mình,
Việt Nam có nhiều khả năng phát triển nền kinh tế, mở rộng quan hệ buôn bán
và hợp tác kinh tế với các cường quốc kinh tế - công nghệ trên thế giới, đa
phương hoá quan hệ, đa dạng hóa thị trường, phát triển nền kinh tế đối ngoại với
tốc độ cao.
Với những thị trường lớn nhiều tiềm năng thì cạnh tranh luôn là yếu tố tất
yếu. Riêng dối với ngành bao bì thì nhu cầu sử dụng thùng carton rất lớn, nguồn
nhân công dồi dào, giá nhân công rẻ nên có sức cạnh tranh về giá gia công. Bên
cạnh chất lượng, mẫu mã của sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng thì hạ giá
thành sản phẩm là một nhân tố cơ bản để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện
việc cạnh tranh đối với các đối tác có liên quan trong nền kinh tế thị trường. Hơn
nữa, khi tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế xã hội thì tiết kiệm
lại là một quốc sách. Để có thể thâm nhập, khẳng định và chiếm lĩnh vị trí cao
trên các thị trường lớn , ngoài việc khai thác lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, vị
trí địa lý, ổn định về kinh tế chính trị... thì việc cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản
phẩm được coi là một trong những giải pháp tối ưu. Mục tiêu chính của biện
pháp này là nâng cao tính cạnh tranh, tranh chấp vị trí dẫn đầu về chi phí trên thị
trường, nhưng ngoài ra nó còn có nhiều tác dụng lớn khác phải kể đến như:
- Đảm bảo lượng lợi nhuận cần thiết cho công ty.
- Là đòn bẩy nhằm ổn định và cắt giảm giá cả.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm lượng vật liệu dư thừa.
- Tạo ra một cơ cấu tổ chức đáng tin cậy cho công ty nhằm đối phó
với những thách thức trong tương lai.
- Thiết lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các mục tiêu và sự đổi
mới một cách kiên định.
SVTT: Nguyễn Thị Hiếu - CĐKT08B Trang 1
bài báo cáo thực tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài báo cáo thực tập kế toán - Người đăng: thuaemail-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
bài báo cáo thực tập kế toán 9 10 850