Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kế toán bán hàng

Được đăng lên bởi phamdung228
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
CÔNG NỢ PHẢI THU
• Giảng viên:
• Khoa:
• Trường:

Nội dung
• Nguyên tắc hạch toán
• Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công
nợ phải thu
• Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng
• Kế toán bán hàng trên PMKT

Nguyên tắc hạch toán

Nguyên tắc hạch toán

Mô hình hóa hoạt động bán hàng và
công nợ phải thu

Sơ đồ hạch toán kế toán
bán hàng

Kế toán bán hàng trên PMKT
• Phân hệ kế toán bán hàng trên PMKT
• Quy trình xử lý bán hàng trên PMKT
• Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý
bán hàng
• Các chứng từ đầu vào liên quan
• Nhập chứng từ vào PMKT
• Xem và in báo cáo kế toán bán hàng

Phân hệ kế toán bán hàng trên
PMKT

Quy trình xử lý kế toán bán hàng
trên PMKT

Thiết lập danh mục sử dụng trong
quản lý bán hàng

Các chứng từ đầu vào liên quan
• Đơn đặt hàng
• Hóa đơn Bán hàng
• Phiếu giao hàng
• Phiếu nhập hàng bán trả lại
• Chứng từ phải thu công nợ
• ...

Hình ảnh một số chứng từ đầu vào
liên quan

Nhập chứng từ vào PMKT
• Các bước tiến hành trước khi nhập chứng
từ vào PMKT
• Thông tin cần nhập trên chứng từ trong
PMKT
• Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế toán
bán hàng trong PMKT

Các bước tiến hành trước khi nhập
chứng từ vào PMKT

Thông tin cần nhập trên chứng từ trong
PMKT

Thông tin cần nhập trên chứng từ
trong PMKT

Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế
toán bán hàng trong PMKT
• Quy trình bán hàng
• Lập đơn đặt hàng
• Lập hóa đơn bán hàng
• Lập chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá
• Lập chứng từ thanh toán công nợ phải thu
• Đối trừ công nợ

Quy trình bán hàng

Lập đơn đặt hàng

Lập hóa đơn bán hàng

Lập chứng từ hàng bán trả lại,
giảm giá

Lập chứng từ thanh toán công nợ
phải thu

Đối trừ công nợ

Xem và in báo cáo trong kế toán
bán hàng
• Nhật ký bán hàng
• Sổ chi tiết bán hàng
• Tổng hợp công nợ phải thu

Nhật ký bán hàng

Nhật ký bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Tổng hợp công nợ phải thu

Tổng hợp công nợ phải thu

Tài liệu tham khảo
• Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ
kế toán doanh nghiệp
• Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ
kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa chỉ download tài liệu
• Giáo trình KẾ TOÁN MÁY:

oanMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf

• Slide bài giảng 8 – Kế toán bán hàng và
công nợ phải thu:

oanMay/DN/Slide/bai8_ke_toan_ban_hang.ppt

Địa chỉ download tài liệu
• Phim hướng dẫn thực hành:
http://do...
Giảng viên:
Khoa:
Trường:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
CÔNG NỢ PHẢI THU
bài giảng kế toán bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kế toán bán hàng - Người đăng: phamdung228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
bài giảng kế toán bán hàng 9 10 97