Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ

Được đăng lên bởi Phong Lưu Bá
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG
KẾ TOÁN THUẾ
Biên soạn: NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

1

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
• Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế GTGT, thuế
XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN.
• Cung cấp những kiến thức về cách tính thuế, phương
pháp tính thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế
TNDN.
• Cung cấp những kiến thức về phương pháp hạch toán
thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN.
• Giúp người học cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế
TTĐB, thuế TNDN, cách điều chỉnh, phân bổ thuế
GTGT, quyết toán thuế GTGT,....
2

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
• Nắm được các căn cứ tính thuế và phương pháp tính
thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN.
• Năm được cách hạnh toán thuế GTGT, thuế thuế
XNK, TTĐB, thuế TNDN.
• Nắm được các nguyên tắc được khấu trừ thuế, hoàn
thuế GTGT.
• Nắm được cách lập Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB,
thuế TNDN, các BK điều chỉnh, phân bổ thuế GTGT,
lập quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN.
• Làm bài tập để củng cố lý thuyết và nâng cao khả năng
thực hành Kế toán thuế.
3

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DN.

4

CHƯƠNG 1
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

5

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiểu được thuế GTGT là gì?.
Tại sao gọi là thuế GTGT?.
Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?.
Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu?.
Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế GTGT?.
Kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế GTGT?.
Phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp?
Cách lập Tờ khai thuế GTGT và các bảng phân bổ,
bảng giải trình thuế GTGT?.
• Hạch toán thuế GTGT tại DN?.
6

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT ngày
17/06/2003.
2. Ngô Thế Chi, Nguyễn Văn Hiệu, 2004. Hướng dẫn thực
hành Thuế và Kế toán thuế. NXB Tài chính.
3. Nghị định 158/2003/NĐ - CP ngày 10/12/2003.
4. Thông tư 120/2003/TT - BTC ngày 12/12/2003.
5. Thông tư 127/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003.
6. Thông tư 127/2004/TT - BTC ngày 27/12/2004.
7. Nghị định 152/2004/NĐ - CP ngày 06/08/2004.
8. Nghị định 148/2004NĐ –CP ngày 23/07/2004.
9. Thông tư 84/TT-BTC-BTC ngày 18/08/2004

7

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT
*. Khái niệm về thuế GTGT.
Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của
HHDV phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông
đến tiêu dùng.
*. Đặc điểm:
- Là loại thuế gián thu.
- Chỉ đánh trên phần giá trị tăng thêm của HHDV
- Đánh trên nhiều giai đoạn của quá trình luân chuyển
HHDV.
- Mang tính trung lập cao.
- Mang tính lãnh...
1
BÀI GIẢNG
KẾ TOÁN THUẾ
Biên soạn: NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ - Người đăng: Phong Lưu Bá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ 9 10 972