Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

LOGO

CHƯƠNG 3:

KẾ TOÁN THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Bộ môn kế toán­ Khoa kinh tế

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
a. Khái niệm: Thuế XNK là loại thuế gián thu đánh vào
các hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế
b. Mục đích áp dụng:

-Huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách Nhà nước
-Hạn chế xuất khẩu các loại nguyên liệu quý hiếm để phát
triển nền kinh tế trong nước, thỏa mãn nhu cầu thị trường
hoặc bảo vệ môi trường sinh thái

-Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nội địa
-Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
a. Đối tượng nộp thuế:

-Chủ hàng hóa xuất, nhập khẩu
-Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu
-Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập
cảnh hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế
b. Đối tượng chịu thuế:

-Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt
Nam

-Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế
quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước

-Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế

Thuế XNK
phải nộp

=

Số lượng
đơn vị
từng mặt
hàng

x

Trị giá
tính thuế
trên 1 dv
hàng hóa

x

Thuế suất
từng mặt
hàng

KẾ TOÁN THUẾ XNK
3.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK
3.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế
Ví dụ 1: Công ty H sản xuất 1 lô hàng gồm 1.000 sản phẩm, giá
bán theo điều kiện FOB quy ra đồng Việt Nam là 300.000đ/ sản
phẩm, thuế suất thuế xuất khẩu là 2%. Xác định thuế xuất khẩu
phải nộp của lô hàng đối với công ty H?

...
Ging viên: Nguyn Th Ngc Thy
B môn kế toán- Khoa kinh tế
LOGO
TR NG Đ I H C CÔNG NGH V N XUÂNƯỜ
CHƯ ƠNG 3:
K TOÁN THU
XU T NH P KH U
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3 9 10 679