Ktl-icon-tai-lieu

bài giẳng kỹ thuật đò họa

Được đăng lên bởi Kẻ Khổ Vì Tình
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 5433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng:
HÌNH HỌA & VẼ KỸ
THUẬT

1

Bài giảng:HÌNH HỌA&VẼ KỸ THUẬT
Biên soạn: Bùi Văn Hảo
Năm 2009
BÀI MỞ ĐẦU
Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật là các môn kỹ
thuật cơ sở được giảng dậy trong các trường
đại học kỹ thuâṭ nhằm cung cấp những kiến
thức cơ bản về các phương pháp biểu diễn và
những kỹ năng cơ bản để thiết lập và đọc các
loại bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho nghề nghiệp
của các kỹ sư, kỹ thuật viên trong tương lai.
Trước mắt để tiềp thu tốt các môn chuyên môn
trong quá trình học tập.Môn hoc̣ gồm 2
môn:Hình học Họa hình và Vẽ kỹ thuật.
2

1-Hình học họa hình: là môn học chuyên
nghiên cứu các cách biểu diễn không gian
hình học(Không gian ơclid) lên trên mặt
phẳng nhờ một phép biến đổi đặc biệt gọi
là phép chiếu.Hiện có hai phép chiếu là
phép chiếu song song và phép chiếu xuyên
tâm(hay phối cảnh).Người ta còn mở rộng hai
phép chiếu này thành những phép chiếu
ứng dụng khác như phép chiếu trục đo, có
số…

3

Định nghĩa và các tính chất của phép chiếu
1. Định nghĩa:
Phép chiếu diễn ra như sau:
1.Giả sử có tâm chiếu S; Mặt phẳng hình chiếu P; và một
đối tượng để chiếu A,B
2.Vẽ tia chiếu SA qua A
A,
3.Tìm giao điểm của SA,SB với P là A’,B’ A
A’B’gọi là hình chiếu của A,B từ S lên
P
B’
S P.
B

4

Nếu S là điểm xa vô cực
Phép chiếu gọi là phép chiếu
P
Song song theo hướng của
Điểm vô cực S theo hướng l
A’
A
Các phép chiếu đều có các
C’
Tính chất sau:
C
B’
1-Hình chiếu của đường thẳng
B
Cũng là một đường thẳng
2-Hình chiếu của điểm thuộc
đường thẳng cũng thuộc hình chiếu của đường thẳng.
3. Trong phép chiếu song song tỷ số của ba điểm thẳng
hàng bằng tỷ số của ba điểm hình chiếu của chúng(định
lý Talét).
l

5

2. Tính chất của phép chiếu
• 1. Bảo tồn tính chất đường thẳng chiếu thành
đường thẳng .
• 2.Bảo tồn tính liên thuộc giữa điểm và đường
thẳng với các yếu tố khác của không gian.
• 3.Bảo tồn tỷ số kép của 4 điểm thẳng hàng(trong
phép chiếu xuyên tâm) và tỷ số đơn của 3 điểm
thẳng hàng(trong phép chiếu song song)và các hệ
quả của chúng.
• 4.Bao
̉ tồn tính song song cua
̉ hai đường thẳng.

6

Chương 1
PHƯƠNG PHÁP HAI HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC
(phương pháp của Gaspa Monge 1746-1818)
2.1 Biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản:Điểm; Đường
thẳng;Mặt phẳng
2.1.1 Biểu diễn điểm,cách xây dựng hình biểu diễn của điểm
bằng phương pháp hai hình chiếu thẳng góc(gọi tắt là Đồ
thức)
Giả sử chúng ta cần chiếu một điểm A ta làm như sau:
1.Chọn trước hai mặt phẳng P1 và P2 và đặt vuông góc nhau lần
lượt đặt thẳng đứng và nằm ngang với P1 gọi là mặt phẳng hình
chiếu đ...
Bài gi ng:
HÌNH H A & V K
THU T
1
bài giẳng kỹ thuật đò họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giẳng kỹ thuật đò họa - Người đăng: Kẻ Khổ Vì Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
bài giẳng kỹ thuật đò họa 9 10 279