Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lý thuyết kế toán

Được đăng lên bởi smallstar1606
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 9406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ
♣ 

BIÊN SOẠN: THÁI NINH

Nha trang, 2006

-2Chương I : LỊCH SỬ – ĐỊNH NGHĨA – VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN
I- LỊCH SỬ KẾ TOÁN.
Từ khi hình thành xã hội loài người, con người luôn luôn muốn phát triển và tồn tại,
họ đã sống và làm việc, chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Để đánh giá lại công
việc mình đã làm, hiệu quả của nó và tiên liệu được kết quả của nó trong tương lai cho hoạt
động tồn tại của mình thì một trong những công cụ để đánh giá, phân tích đó là kế toán.
Lịch sử kế toán có từ thời thượng cổ 6000 năm trước công nguyên, nó bắt nguồn từ
lịch sử kinh tế và phát triển theo đà tiến bộ của kinh tế xã hội. Đến thế kỷ 17 hoạt động
thương mại và kỹ nghệ phát triển nhanh và mạnh mẽ kéo theo sự phát triển của kế toán.
Giai đoạn này có những tác phẩm kế toán ra đời, đề cập đến những phương pháp ghi chép
một cách khoa học và hợp lý về giao dịch thương mại, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi… đã
hình thành nên học thuyết kế toán để phản ánh các quan hệ trên và thực hiện những qui
định của pháp luật.
Ngày nay với sự phát triển kinh tế mang tính đa phương hóa và toàn cầu, nền kinh tế
thị trường đang phát huy tác dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh có sự điều tiết của nhà
nước với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, quan hệ thị trường được mở rộng, để có
được số liệu xác thực, tin cậy giúp cho quản lý vi mô và vĩ mô thì kế toán trở thành một
công cụ hết sức quan trọng .
II- ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN
1. Định nghĩa kế toán :
- Theo luật kế toán Việt Nam thì : “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân
tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời
gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận
động của các loại tài sản, quá trình và kết quả sản xuất kinh doanh của tổ chức”.
- Nói chung kế toán vừa là một môn khoa học vừa là một nghề nghiệp quản lý nên
để hiểu kế toán là gì ta phải nắm được hai đặc điểm này .
+ Là một môn khoa học thì kế toán là một phân hệ thông tin thực hiện việc phản ánh
và giám đốc mọi diễn biến của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế thông qua
một số phương pháp riêng biệt gắn liền với việc sử dụng ba loại thước đo : tiền, hiện vật và
thời gian lao động, trong đó thước đo bằng tiền là chủ yếu.
+ Là nghề nghiệp thì kế toán được hiểu đó là nghệ thuật tính toán và ghi chép bằng
con số mọi hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị để cung cấp một cách toàn
diện và nha...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ
BIÊN SOẠN: THÁI NINH
Nha trang, 2006
Bài giảng lý thuyết kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lý thuyết kế toán - Người đăng: smallstar1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Bài giảng lý thuyết kế toán 9 10 730