Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC DUY TÂN
=====================

BÀI GIẢNG:

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Biên soạn: Nguyễn Quang Thi

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2009

Lời mở đầu
Trong khoa học cũng như trong đời sống hàng ngày, chúng ta rất thường gặp các
hiện tượng ngẫu nhiên (toán học gọi là biến cố ngẫu nhiên). Đó là các biến cố mà ta
không thể dự báo một cách chắc chắn rằng chúng xảy ra hay không xảy ra.
Lí thuyết xác suất là bộ môn toán học nghiên cứu nhằm tìm ra các quy luật chi phối
và đưa ra các phương pháp tính toán xác suất của các hiện tượng ngẫu nhiên. Ngày
nay lý thuyết xác suất đã trở thành một ngành toán học quan trọng cả về phương
diện lý thuyết và ứng dụng. Nó là công cụ không thể thiếu được mỗi khi ta nói đến
dự báo, bảo hiểm, mỗi khi cần đánh giá các cơ may, các nguy cơ rủi ro. Nhà toán
học Pháp Laplace ở thế kỷ 19 đã tiên đoán rằng: ‘Môn khoa học này hứa hẹn trở
thành một trong những đối tượng quan trọng nhất của tri thức nhân loại. Rất
nhiều những vấn đề quan trọng nhất của đời sống thực tế thuộc về những bài
toán của lý thuyết xác suất’.
Lí thuyết xác suất và thống kê toán học là môn học cơ bản được giảng dạy ở hầu hết
các trường Đại học.
Ngoài tập bài giảng này ra, giảng viên khuyến khích sinh viên khi học môn học xác
suất và thống kê nên có ít nhất 1 tài liệu khác để đọc thêm, bất cứ cuốn sách nào về
xác suất thống kê có trên thị trường đều tốt. Nó sẽ bổ sung kiến thức cho bạn.
Trong quá trình soạn bài giảng này, giảng viên đã tham khảo nhiều ý kiến của các
đồng nghiệp, và giảng viên cũng cố gắng rất lớn trong quá trình biên soạn nhưng do
hạn chế về nhiều mặt nên không thể tránh được sai sót. Rất mong nhận được sự phê
bình và sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và các bạn sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn.
Biên soạn: Nguyễn Quang Thi

Mục lục
Lời mở đầu ....................................................................................................... 3
Mục lục ............................................................................................................. v
Chương I.
Các khái niệm cơ bản trong lí thuyết xác suất. ...................... 1
1. Nhắc lại một số công thức giải tích tổ hợp. ..........................................................1
1.1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân........................................................................1
1.2. Hoán vị. ........................................................................................................2
1.3. Chỉnh hợp (chỉnh...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
KHOA KHOA HC T NHIÊN
ĐẠI HC DUY TÂN
=====================
BÀI GING:
LÝ THUYT XÁC SUT
VÀ THNG KÊ TOÁN
Biên son: Nguyn Quang Thi
Đà Nng, tháng 9 năm 2009
Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán 9 10 945