Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn kế tóan hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi svngheo-mitomhaohao
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 2875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Lương Thị Thu Phương

Người phản biện:

Đặng Quang Tuyến

Uông Bí, năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được tổ chức biên soạn nhằm đáp
ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của
trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Bài giảng gồm 7 chương đã thể hiện
được những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán hành chính sự nghiệp trong
điều kiện áp dụng Luật kế toán ở lĩnh vực kế toán nhà nước và cơ chế quản lý tài
chính ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp đang có những biến đổi sâu sắc.
Bài giảng đã được hội đồng khoa học của trường Cao đẳng Công nghiệp
và Xây dựng đánh giá và cho phép lưu hành nội bộ để làm tài liệu phục vụ công
tác giảng dạy và học tập ở trường, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo thiết thực
cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những người quan tâm đến lĩnh vực này.
Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, tác giả đã có nhiều cố gắng để bài
giảng đảm bảo được tính khoa học, hiện đại và gắn liền với thực tiễn Việt Nam.
Tuy nhiên bài giảng chắc chắn khó tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung
và hình thức. Nhà trường và tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của
các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và sinh viên trong quá trình sử dụng để
xây dựng bài giảng ngày một hoàn thiện hơn.
Tổ bộ môn kế toán

1

CHƯƠNG I
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
1. 1 Đối tượng áp dụng kế toán Hành chính sự nghiệp
a, Khái niệm:
+ HCSN là khái niệm được sử dụng để chỉ lĩnh vực hoạt động thuộc về quản
lý Nhà nước, quản lý hành chính và các hoạt động phi sản xuất liên quan đến sự
nghiệp giáo dục, văn hoá, y tế, quốc phòng.....mà kinh phí hoạt động cho lĩnh vực
này được cấp từ ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác theo luật định.
+ Kế toán HCSN là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để
quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp
hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu chi tại các cơ
quan, đơn vị.
b, Đối tượng áp dụng kế toán HCSN:
- Các cơ quan quản lý Nhà nước trung ương và địa phương
- Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, giáo dục, ytê, thể dục thể thao
- Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội..sử dụng nguồn kinh phí nhà nước
- Các cơ quan an ninh quốc phòng
1.2. Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp
+ Nhiệm vụ
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Lương Thị Thu Phương
Người phản biện: Đặng Quang Tuyến
Uông Bí, năm 2010
Bài giảng môn kế tóan hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn kế tóan hành chính sự nghiệp - Người đăng: svngheo-mitomhaohao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Bài giảng môn kế tóan hành chính sự nghiệp 9 10 530