Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 - Phạm Quỳnh Như

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyên lý kế toán

Khoa Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI GIẢNG

MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
MÃ SỐ: 440.004-441.004-442.004

NGƯỜI BIÊN SOẠN: PHẠM QUỲNH NHƯ

TP.HCM 06- 2013

Page 1

Nguyên lý kế toán

Khoa Quản trị kinh doanh

LỜI NÓI ĐẦU
Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế nên
bài giảng này giúp cho các bạn sinh viên bước đầu tìm hiểu về Nguyên lý kế toán, từ đó
làm nền tảng cho việc học tiếp môn học Kế toán tài chính và Kế toán quản trị.
Bài giảng này gồm 8 chương cụ thể như sau:
Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nguyên tắc kế toán
Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 5: Chứng từ và kiểm kê
Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
Chương 7: Sổ kế toán- Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán
Chương 8: Tổ chức công tác kế toán, tự kiểm tra kế toán
Trong quá trình soạn bài giảng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, mong có sự
đóng góp ý kiến của các anh chị đồng nghiệp và các bạn sinh viên để bài giảng ngày
càng hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

Page 2

Nguyên lý kế toán

Khoa Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1.

Lịch sử kế toán
Sự hình thành của kế toán xuất hiện cùng một lúc với sự hình thành đời sống kinh
tế và xã hội của loài người.
Lịch sử kế toán có từ thời thượng cổ, khoảng 5-6 ngàn năm trước công nguyên.
Kế toán ở nước ta từ năm 1945 đã được Nhà nước đưa vào sử dụng chủ yếu cho
việc quản lý thu chi ngân sách. Thời gian này kế toán cũng đã được sử dụng
trong một số xí nghiệp quốc doanh, chủ yếu là các xí nghiệp phục vụ quốc phòng.
Từ năm 1954 miền Bắc chuyển sang việc xây dựng nền kinh tế- xã hội thì kế toán
được sử dụng như là một công cụ phản ánh và giám sát các hoạt động sản xuất
kinh doanh và sử dụng vốn của Nhà nước trong tất cả các ngành kinh tế quốc
dân. Qua nhiều lần sửa đổi bổ sung đến ngày 1-11-1995, Bộ Tài chính đã ban
hành chính thức chế độ kế toán doanh nghiệp. Để thống nhất quản lý kế toán, bảo
đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ và có hiệu quả mọi hoạt động
kinh tế tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực , kịp thời, công khai,
minh bạch, từ năm 2001 đến năm 2003 Bộ Tài chính đã lần lượt ban hành các
chuẩn mực kế toán và Luật kế toán.
1.2. Định nghĩa và phân loại kế toán
1.2.1. Định ngh...
Nguyên lý kế toán Khoa Quản trị kinh doanh
Page 1
TRƯNG CĐ CÔNG NGH THÔNG TIN TP.HCM
KHOA QUN TR KINH DOANH
BÀI GIẢNG
MÔN: NGUYÊN LÝ ́ TOÁN
MÃ́: 440.004-441.004-442.004
NGƯỜI BIÊN SOẠN: PHẠM QUỲNH NHƯ
TP.HCM 06- 2013
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 - Phạm Quỳnh Như - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 - Phạm Quỳnh Như - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 - Phạm Quỳnh Như 9 10 60