Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Văn Hiền Lương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài tập có lời giải
TÌNH HU NG 1:
M t khách hàng A g i TK 20 tri u , th i h n 3 tháng, tr lãi cu i kì. N uế
khách hàng g i TK có d th ngưở thì LS:0.61%/tháng. N uế khách hàng g i
TK không có d th ngưở thì LS: 0.71%/tháng.
Th i h n t 10/03/2007 đ nế 10/06/2007.
KH đ ng ý d th ng.ưở
Ngày m th ngưở là ngày 10/04/2007.
Gi s vào ngày 20/05/2007 Khách hàng rút ti tế ki m tr c h nướ
Lãi không k h n là 0.25%/th
GI I:
Khi khách hàng g i TK:
N 1011 :20tri u
Có 4232.3tháng.Kh A :20tri u
D tr lãi hàng tháng:
N 801 : 0.122tri u = 20*0.61%
Có 4913 : 0.122tri u
Khi khách hàng k tế toán tr c h n :ướ
Tr n g c
Bài tập Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính - Trang 2
Bài tập Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính - Người đăng: Văn Hiền Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính 9 10 452