Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
BÀI 1:
Công ty TNHH thương mại Nam Hải, có thông tin như sau:
12 Nguyễn Trung Trực,
Rạch Giá, Kiên Giang

- Địa chỉ
- Mã số thuế

1700447799

- Tài khoản:

921.100.0001

- Điện thoại

0773.111.222

-Giám đốc

Nguyễn Văn Hải

-Kế toán trưởng Phan Thành Nam
-Thủ quỹ

Lê Nguyệt

- Thủ kho

Nguyễn Nhân

- Kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 3/2010 như sau:
1. Hóa đơn 80807 kèm theo phiếu nhập kho số 1, ngày 03/03: Công ty mua công cụ
của DNTN Đức Loan:
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Long Xuyên, An Giang.
- Số lượng : 20 cái
- Đơn giá mua chưa thuế 100.000 đ/ cái
- Thuế suất thuế GTGT 10%
- Thanh toán bằng tiền mặt( phiếu chi 01)
- Lô hàng nhập tại kho Tân Thành (32 Trường Chinh,Rạch Giá)
- Người giao hàng cũng là người nhận tiền: Trần Thị Kiều Tiên (DNTN Đức Loan).
2. Hóa đơn 68550 kèm theo phiếu xuất kho số 01 ngày 05/03: Công ty xuất bán 1 lô
áo sơ mi cho DNTN Kim Thanh:
- Địa chỉ
123 Nguyễn huệ, Long xuyên,An - Tài khoản
9200.123.100
Giang
- Mã số thuế
-

1600123456

- Điện thoại

0763.101.222

Số lượng : 30 cái
Giá vốn: 40.000đ/ cái.
Đơn giá mua chưa thuế 60.000 đ/ cái
Thuế suất thuế GTGT 10%

1

3.

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt( phiếu chi 01)
Lô hàng nhập tại kho Tân Thành (32 Trường Chinh,Rạch Giá)
Người nhận hàng cũng là người nộp tiền: Trần Trúc My (DNTN Kim Thanh).
Phiếu chi số 02 kèm theo giấy đề nghị tạm ứng số 14, ngày 08/03: Công ty chi tiền
mặt 16.500.000đ tạm ứng cho ông Trịnh Thanh Tùng (Phòng kinh doanh) để mua
hàng hóa (thời hạn thanh toán tạm ứng 18/03).
4. Hóa đơn số 60054 kèm theo phiếu nhập kho số 02 và giấy thanh toán tạm ứng số
01, ngày 18/03: ông Trịnh Thanh Tùng thanh toán tạm ứng bằng một lô quần tây
mua của DNTN Thúy Hằng:
- Địa chỉ: 11, Lê Lợi, Tiền Giang
- Số lượng : 150 cái
- Đơn giá mua chưa thuế 100.000 đ/ cái
- Thuế suất thuế GTGT 10%
- Lô hàng nhập tại kho Tân Thành (32 Trường Chinh,Rạch Giá)
- Người giao hàng cũng là người nhận tiền: Trần Anh (DNTN Thúy Hằng).
Yêu cầu: Hãy lập chứng từ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
BÀI 2:
Công ty TNHH thương mại Nam Hải, có thông tin như sau:
12 Nguyễn Trung Trực,
-Giám đốc
Nguyễn Văn Hải
- Địa chỉ
Rạch Giá, Kiên Giang
- Mã số thuế 1700447799

- Tài khoản: 921.100.0001

- Điện thoại

0773.111.222

-Kế
trưởng

toán

Phan Thành Nam

-Thủ quỹ

Lê Nguyệt

- Thủ kho

Nguyễn Nhân

- Kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
- Hạch toá...


Công ty TNHH thương mại Nam Hải, có thông tin như sau:
- Địa chỉ
12 Nguyễn Trung Trực,
Rạch Giá, Kiên Giang
-Giám đốc Nguyễn Văn Hải
- Mã số thuế 1700447799 -Kế toán trưởng Phan Thành Nam
- Tài khoản: 921.100.0001
-Thủ quỹ Lê Nguyệt
- Điện thoại 0773.111.222 - Thủ kho Nguyễn Nhân
- Kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 !"#$%&&' ()
1. Hóa đơn 80807 kèm theo phiếu nhập kho số 1, ngày 03/03: ng ty mua công cụ
của DNTN Đức Loan:
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Long Xuyên, An Giang.
- Số lượng : 20 cái
- Đơn giá mua chưa thuế 100.000 đ/ cái
- Thuế suất thuế GTGT 10%
- Thanh toán bằng tiền mặt( phiếu chi 01)
- Lô hàng nhập tại kho Tân Thành (32 Trường Chinh,Rạch Giá)
- Người giao hàng cũng là người nhận tiền: Trần Thị Kiều Tiên (DNTN Đức Loan).
2. Hóa đơn 68550 kèm theo phiếu xuất kho số 01 ngày 05/03: Công ty xuất bán 1
áo sơ mi cho DNTN Kim Thanh:
- Địa chỉ 123 Nguyễn huệ, Long xuyên,An
Giang
- Tài khoản 9200.123.100
- Mã số thuế 1600123456 - Điện thoại 0763.101.222
- Số lượng : 30 cái
- Giá vốn: 40.000đ/ cái.
- Đơn giá mua chưa thuế 60.000 đ/ cái
- Thuế suất thuế GTGT 10%
1
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH 9 10 189