Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 2,3,4,5 - Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
2.1.
Câu hỏi
2.1.1. Ưu nhược điểm của hệ thống xử lý theo lô và hệ thống xử lý ngay theo thời gian thực? Trong
trường hợp doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, kinh doanh bán lẽ thông qua hệ thống
siêu thị, nên dùng hệ thống xử lý theo lô hay hệ thống xử lý tru7ïc tuyến theo thời gian thực?
Tại sao?
2.1.2. Phân tích các ảnh hưởng của thương mại điện tử đối với hệ thống thông tin kế toán của doanh
nghiệp.
2.2.
Bài tập
2.2.1. Có sơ đồ ER phân tích thông tin như sau:

KHANG

HDON

HHOA

CTừTTOAN

CT-HDON

a. Giải thích các mối quan hệ dữ liệu dựa vào sơ đồ trên
b. Mô tả các nguyên tắc cơ bản của mô hình ER. Cho biết vị trí của nó trong quá trình phát triển
hệ thống.
c. Giữa KHANG và TTOAN có một mối liên kết. Hãy cho biết kiểu của mối liên kết đóù? Mối
liên kết giữa này có thể xây dựng thành một thực thể mới không? Nếu có, hãy cho biết thực
thể này nên có thuộc tính gì?
2.2.2. Giả sử bạn là giám đốc hệ thống thông tin của một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa. Hiện
tại, công ty của bạn thực hiện việc lập hóa đơn cho người bán một cách thủ công. Trách
nhiệm của bạn là thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính sử dụng cho tài khoản phải thu
của khách hàng.
Yêu cầu: Xác định chính xác những trường (field) cần thiết trong cơ sở dữ liệu kế toán khoản
phải thu.
2.2.3. Doanh nghiệp Bình Minh là một doanh nghiệp thương mại, chuyên mua bán các loại hàng
hóa mỹ phẩm. Doanh nghiệp dùng hình thức kế toán nhật ký chung, phương pháp kê khai
thường xuyên, áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ. Phân tích chu trình doanh thu
của doanh nghiệp cho các dữ liệu sau:
Doanh nghiệp có nhiều văn phòng đại diện bán hàng trên phạm vi cả nước. Thông tin về một
văn phòng gồm mã số văn phòng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên thành phố.

1

Doanh nghiệp có nhiều nhân viên đại diện bán hàng, mỗi nhân viên chỉ làm ở một văn
phòng đại diện, mỗi văn phòng đại diện có thể có nhiều nhân viên. Thông tin về một nhân
viên gồm có: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ,…
Doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hàng hóa, thông tin về một hàng hóa gồm: mã hàng, tên
hàng, đơn vị tính, qui cách, đơn gi...
Bài tập chương 2,3,4,5 - Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập chương 2,3,4,5 - Hệ thống thông tin kế toán 9 10 691