Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 4 - Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2357 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH- THIẾT KẾ- THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Câu 1: Giả sử anh (chi) là chuyên viên tư vấn về Hệ thống thông tin kế toán cho một doanh
nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành phát triển một hệ thống kế toán mới. Các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp quyết định sẽ cho thôi việc một số nhân viên và chuyển một số nhân viên sang công tác
khác. Trong số những người này, có nhiều người đã làm việc cho doanh nghiệp lâu năm. Bạn sẽ
tư vấn cho các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp như thế nào về cách thức và nội dung truyền đạt
quyết định này cho những nhân viên có liên quan và cho toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp?
Câu 2: Trong các trường hợp sau, hãy xác định phạm vi khảo sát, đối tượng được phỏng vấn, các
câu hỏi cần đặt ra khi phỏng vấn, các tài liệu cần thu thập và lập bảng câu hỏi điều tra về các
khó khăn cần giải quyết.
1. Khách hàng than phiền về chất lượng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.
2. Nợ phải thu khó đòi phải xử lý xoá sổ tăng cả về số lượng khách hàng lẫn giá trị khoản
nợ.
3. Chi phí sản xuất ngoài dự kiến (bao gồm thiệt hại ngừng sản xuất, thiệt hại sản phẩm
hỏng) theo dự toán trong 4 năm qua luôn cao hơn chi phí sản xuất ngoài dự kiến thực tế.
4. Khảo sát sự đầy đủ và phù hợp của các thủ tục kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng.
5. Khảo sát hiệu lực của kiểm soát nội bộ trong trường hợp doanh nghiệp đã tin học hoá
công tác kế toán.
6. Tìm hiểu quan điểm của công nhân viên trong doanh nghiệp trước một đề án ứng dụng
ERP.
7. Doanh nghiệp muốn biết phần mềm kế toán đang được sử dụng có phù hợp hay không.
Câu 3: Ttrình bày các ưu nhược điểm của các cách thức hình thành phần mềm: Tự viết, thuê viết,
mua phần mềm sẵn có. Trong tương lai, theo ban, phần mềm nào sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn?
Câu 4: Công ty ABC đang tiến hành chuyển đổi hệ thống kế toán thủ côgn sang hệ thống kế toán
máy. Để xúc tiến nhanh quá trình thực hiện hệ thống, Tổng giám đốc công ty yêu cầu bạn tư vấn
cho đội dự án hoãn công việc lập tài liệu hệ thống, xây dựng tiêu chuẩn hệ thống và kiểm soát hệ
thống cho đến sau khi hệ thống được đưa vào vận hành. Bạn sẽ đáp lại yêu cầu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 4 - Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập chương 4 - Hệ thống thông tin kế toán 9 10 735