Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 5 - Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chu trình doanh thu
1 Các thủ tục kiểm soát nội bộ nào cần thiết để hạn chế các rủi ro sau
a. Thủ kho lấy hàng trong kho và đổ lỗi cho kế toán theo dõi sổ sách sai
b. Ghi nhận bán hàng sai khách hàng do nhập sai mã khách hàng
c. Một khoản bán chịu cho 1 khách hàng có 1 khoảng nợ 4 tháng chưa thanh toán
d. Thực hiện ghi nhận 1 nghiệp vụ hàng trả lại không có thực (hàng không về nhập kho)
e. Tự động xóa sổ 1 khoản nợ khó đòi để tham ô khoản tiền thu được từ khách hàng
f. Ghi nhận trên hóa đơn số lượng đặt hàng do đó có trường hợp không khớp với lượng hàng thực giao do
không có đủ hàng để giao
g. Thủ quỹ nhận tiền từ khách hàng và không ghi chép nghiệp vụ thu tiền
i. Nhân viên phục vụ dấu những orders đã phục vụ nước cho khách hàng để lấy tiền
2 Công ty VH là công ty sản xuất kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm chế biến như nem, chả, xúc xích,
jambon, patê…, các thực phẩm đóng hộp, các lọai bột nem canh… Văn phòng chính và phân xưởng được
đặt gần nhau tại TP. Hồ Chí Minh. Kênh phân phối hàng của công ty chủ yếu là hệ thống các siêu thị trong
thành phố và các tỉnh lân cận. Ngòai ra công ty còn phân phối hàng cho các cửa hàng , sạp chợ bán sản
phẩm thịt nguội, bánh mì và hệ thống các cửa hàng của công ty Vissan.
Các hoạt động của chu trình doanh thu:
Khách hàng yêu cầu hàng qua điên thọai, bộ phận bán hàng nhận yêu cầu đặt hàng ghi vào bảng Đặt Hàng.,
sau đó lập PXK (3 liên ) và chuyển giao cho Thủ Kho. Thủ kho xét hàng tồn kho & ghi số lượng thực xuất
lên PXK bên cột thực xuất. Thủ kho lưu lại 1 liên và giao 2 liên và hàng cho nhân viên giao hàng (NVGH).
NVGH mang hàng và PXK giao lại cho Kế toán phải thu. Kế tóan phải thu xét duyệt hàng giao (nếu khách
hàng nợ quá hạn sẽ không chấp nhận xuất kho), nếu chấp nhận sẽ xuất hóa đơn bán hàng (3 liên) kèm theo
Phiếu giao hàng 2 liên (PGH) giao cho NVGH, đồng thời lưu lại 1 liên Hóa đơn để nhập liệu. NVGH giao
hàng hóa và chứng từ đến cho khách hàng. Khách hàng thường gối đầu 1 kỳ hàng nên sẽ ký nhận lên hóa
đơn và PGH, Khách hàng giữ lại mỗi chứng từ 1 liên, còn 1 liên gửi trả cho NVGH.
Đồng thời NVGH nhắc nợ khách hàng bằng cách đưa những PGH của đợt trước (do KT công nợ đưa trước
khi NVGH đi).Nếu khách hàng gửi trả tiền hàng nợ, NVGH sẽ lập Phiếu Thu (3 liên) , giao cho KH 1 liên,
mang tiền nộp cho Thủ Quỹ & đồng thời Thủ Quỹ ký nhận lên phiếu thu, Thủ Quỹ giữ lại 1 liên, còn 1 liên
chuyển cho kết tóan công nợ.
NVGH mang chứng từ giao hàng gồm 1 liên hóa đơn & 1 liên PGH chuyển cho KT công nợ nhập liệu & lưu
...
Bài tập chương 5 - Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập chương 5 - Hệ thống thông tin kế toán 9 10 155