Ktl-icon-tai-lieu

Bài tạp HTTT Kế Toán

Được đăng lên bởi Kun Diep Nhok
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
(45 TIẾT)

CHƯƠNG 3: CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
-------------------------Bài 3.1: Căn cứ vào thông báo gửi hàng qua điện thoại từ phòng kinh doanh, bộ phận gửi hàng chuẩn
bị việc giao hàng. Một giấy báo gởi hàng gồm 3 liên được lập ra. Liên 3 cùng với hàng hoá được gởi
đến khách hàng. Liên 2 được chuyển đến bộ phận lập hoá đơn. Khi bộ phận lập hoá đơn nhận được
liên thứ 2 của giấy báo gởi hàng, bộ phận này sử dụng những thông tin trên giấy báo để lập hoá đơn
gồm 3 liên. Liên 3 hoá đơn bán hàng được gởi đến khách hàng, liên 2 chuyển cho kế toán. Ngoài ra,
liên 1 của hoá đơn bán hàng được lưu tại bộ phận lập hoá đơn. Khi kế toán nhận hóa đơn bán hàng,
kế toán ghi nhận vào sổ chi tiết phải thu, nhật kí bán hàng và lưu hóa đơn bán hàng theo tên của khách
hàng.
Yêu cầu:
a. Vẽ sơ đồ dòng dữ liệu quá trình trên
b. Vẽ lưu đồ chứng từ mô tả những quá trình trên
c. Chỉ ra những rủi ro và nêu các thay đổi, bổ sung trong quá trình trên để hạn chế rủi ro
Bài 3.2: Hoàn thành và mô tả lưu đồ chứng từ sau:
BP BÁN HÀNG

BP GIAO HÀNG

BP LẬP HÓA ĐƠN

KẾ TOÁN PHẢI THU
B

KH
Lệnh bán hàng

A

A

Phiếu đặt
hàng

Lập
lệnh
bán
hàng

    (h)

Lập
giấy ,
xác nhận
giao

Lệnh BH

Ghi
vào sổ
chi tiết

(k
)

(l)

(i)
Lệnh bán
hàng
(4 liên)

(
Hóa đơn
bán hàng

(c)
A

(a)

(d)

Nk
ý
BH

KH

(j)

(

(

(d)
B

KH

N

Hệ thống thông tin kế toán – 45 tiết

1

Hệ thống thông tin kế toán – 45 tiết

2

CHƯƠNG 2 – TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
-------------------------Bài 2.1: Hãy nhận dạng các hoạt động nhập liệu, khai báo, cập nhật sau:
a.

Nhân viên kế toán nhập hóa đơn bán hàng cho 1 khách hàng truyền thống. Số dư nợ của khách
hàng tăng lên.

b.

Nhập hóa đơn mua hàng và ghi nhận thanh toán tiền. Kế toán kiểm tra sổ chi tiết hàng tồn kho
và tài khoản tiền nhưng vẫn chưa có nghiệp vụ này.

c.

Nhập hóa đơn bán hàng cho 1 khách hàng mới.

d.

Doanh nghiệp tiến hành nhập thông tin về các hàng hóa và các dịch vụ doanh nghiệp bắt đầu
kinh doanh trong tháng này.

e.

Kế toán tổng hợp kiểm tra các bút toán nhập liệu từ các phần hành chi tiết sau đó tiến hành ra
lệnh ghi nhận vào sổ cái các tài khoản liên quan để lập báo cáo tài chính

f.

Công ty tiến hành nhập các thông tin về tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hàng tồn kho và
các số dư liên quan vào phần mềm SSP.

Bài 2.2: Công ty XYZ sản xuất kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất. Khách hàng chính của công
ty là những cửa hàng bán lẻ. Ngoài ra, nhiều công ty kinh doa...
BÀI T P
H TH NG THÔNG TIN K TOÁN
(45 TI T)
Bài tạp HTTT Kế Toán - Trang 2
Bài tạp HTTT Kế Toán - Người đăng: Kun Diep Nhok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tạp HTTT Kế Toán 9 10 929