Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán 3

Được đăng lên bởi h0angthuy4e
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cty X hạch toán HTK theo pp KKTX, nộp VAT theo pp khấu trừ, các sp của cty đều chịu
thuế GTGT10%, xuất kho theo pp FIFO. Trong tháng có tài liệu:
I.

Số dư đầu kì

TK 155 (sp A) : 16.000.000đ – 2.000 sp A
TK 155 (sp B) : 20.000.000đ – 2.000 sp B
TK 157 (gửi cty Ninh Hòa): 10.000.000đ – 1.000 sp B
TK 131 (cty Long Thành): 55.000.000đ
TK 131 (cty Phú Thành): 24.200.000đ
II.
Các nvụ psinh trong tháng:
1. Trong tháng, sx hoàn thành nhập kho 2.500 spA và 3.000 spB. Giá thành đvi sx:
8.500đ/sp A, 9.850đ/sp B
2. Xuất kho bán chịu cho cty Sông Đà 1.300 spA. Đơn giá bán chưa thuế 15.000đ/sp.
Chưa thu tiền
3. Nhận đc thông báo của cửa hang Ninh Hòa, chập nhận mua 850 spB, giá bán chưa
thuế 17.500đ/sp B. Khách hang nợ chưa thanh toán
4. Cty Phú Thành đề nghị giảm giá 4%/ giá có thuế, do hang của cty k đảm bảo chất
lượng theo hợp đồng. Cty chấp nhận và trừ vào công nợ
5. Xuất kho 3.500 spB, trong sso 2.200 spB để trả cho công nhân viên. (Cty xác định
giá bán = 1,25 giá vốn); 800 spB dung cho bộ phận bán hang (giá bán = giá vốn).
Còn lại gửi đại lý bán hộ
6. Số tiền cty Long Thành còn nợ, cty Long Thành thanh toán bằng 2.000kg NVL,
đơn giá chưa thuế 24.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Số còn thiếu, cty Long Thành
thanh toán bằng tiền mặt. Cty đã nhập kho NVL và nhận đủ tiền
7. Cty Sông Đà trả nợ cho cty = chuyển khoản, sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán
được hưởng 2%/số tiền nợ
Yêu cầu: Định khoản? Lên sơ đồ chữ T TK 155 (tổng hợp)

...
Cty X hạch toán HTK theo pp KKTX, nộp VAT theo pp khấu trừ, các sp của cty đều chịu
thuế GTGT10%, xuất kho theo pp FIFO. Trong tháng có tài liệu:
I. Số dư đầu kì
TK 155 (sp A) : 16.000.000đ – 2.000 sp A
TK 155 (sp B) : 20.000.000đ – 2.000 sp B
TK 157 (gửi cty Ninh Hòa): 10.000.000đ – 1.000 sp B
TK 131 (cty Long Thành): 55.000.000đ
TK 131 (cty Phú Thành): 24.200.000đ
II. Các nvụ psinh trong tháng:
1. Trong tháng, sx hoàn thành nhập kho 2.500 spA và 3.000 spB. Giá thành đvi sx:
8.500đ/sp A, 9.850đ/sp B
2. Xuất kho bán chịu cho cty Sông Đà 1.300 spA. Đơn giá bán chưa thuế 15.000đ/sp.
Chưa thu tiền
3. Nhận đc thông báo của cửa hang Ninh Hòa, chập nhận mua 850 spB, giá bán chưa
thuế 17.500đ/sp B. Khách hang nợ chưa thanh toán
4. Cty Phú Thành đề nghị giảm giá 4%/ giá có thuế, do hang của cty k đảm bảo chất
lượng theo hợp đồng. Cty chấp nhận và trừ vào công nợ
5. Xuất kho 3.500 spB, trong sso 2.200 spB để trả cho công nhân viên. (Cty xác định
giá bán = 1,25 giá vốn); 800 spB dung cho bộ phận bán hang (giá bán = giá vốn).
Còn lại gửi đại lý bán hộ
6. Số tiền cty Long Thành còn nợ, cty Long Thành thanh toán bằng 2.000kg NVL,
đơn giá chưa thuế 24.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Số còn thiếu, cty Long Thành
thanh toán bằng tiền mặt. Cty đã nhập kho NVL và nhận đủ tiền
7. Cty Sông Đà trả nợ cho cty = chuyển khoản, sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán
được hưởng 2%/số tiền nợ
Yêu cầu: Định khoản? Lên sơ đồ chữ T TK 155 (tổng hợp)
Bài tập kế toán 3 - Người đăng: h0angthuy4e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập kế toán 3 9 10 360