Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải

Được đăng lên bởi nhunganhsaodem1341113
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời
giải
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải
Bài 1:
1.

A. Tài liệu cho: Đơn vị hành chính sự nghiệp M trong năm N như sau:
(đvt:1000đ):
1.
I.
Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
-

TK 1211:

100.000 (1000 cổ phiếu công ty A)

-

TK 1218:

350.000

-

Các tài khoản khác có số dư hợp lý

...
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời
giải
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải
Bài 1:
1. A. Tài liệu cho: Đơn vị hành chính sự nghiệp M trong năm N như sau:
(đvt:1000đ):
1. I. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
- TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A)
- TK 1218: 350.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải - Người đăng: nhunganhsaodem1341113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải 9 10 712