Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán máy FAST thực hành

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3440 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập kế toán máy FAST thực hành
Bài tập thực hành kế toán máy fast
Mô tả công ty TNHH Sơn Hà
- Công ty TNHH Sơn Hà là một doanh nghiệp thương mại, hạch toán theo phương pháp kê
khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Công ty có 3 kho: Kho hàng hóa, kho công cụ, kho đại lý; Hàng tồn kho trong công ty bao
gồm: hàng hóa; phương pháp tinh giá: nhập trước xuất trước, công cụ: phương pháp tính
giá: trung bình tháng
- Công ty sử dụng đồng tiền hạch toán là Việt nam đồng. Ngoài ra, công ty còn sử dụng
đồng tiền USD để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ. Phương pháp
tính giá trị ghi sổ đối iscacs phát sinh liên quan đế ngoại tệ: trung bình tháng.
Công ty TNHH Sơn Hà có tài liệu như sau:
I .số dư đầu kỳ các tìa khoản: (đơn vị tính: VND)
TK 1111: 70.000.000TK 1121 ACB: 120.000.000TK 1122 USD: 64.000.000, ngoại tệ: 4000 USDTK 131111: 200.000.000Kh1: công ty TM X: 25.000.000+
Đc: 47, tràng thi, TP HCM
Kh2: công ty TM Y: 175.000.000+
Đc: 14, tràng tiền, TP ĐN
TK 1531: 30.000.000CC1: SL 2.000 cái, ĐG: 15.000đ/cái+
TK 141: 10.000.000NV Nguyễn công huynh, phòng vật tư
TK 1561: 400.000.000 Hàng H1: SL: 5.000, ĐG: 10.000 đ/chiếc+
Hàng H2: SL: 10.000 chiếc, ĐG: 15.000 đ/chiếc+
Hàng H3: SL: 20.000 chiếc, ĐG: 12.000 đ/chiếc+
TK 2114: 18.000.000 Tên: máy vi tính +
Nguồn hình thành: nguồn vốn tự có, do mua sắm+
Bộ phận sử dụng: Bán hàng +
Ngày sử dụng: 01/01/2006 +
Thời gian khấu hao ước tính + 5 năm
Ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/01/2006+
Nước sản xuất: Nhật bản, năm 2005+
TK 331111: 150.000.000NB1: công ty TM M: 80.000.000+
Đc: 45 A, lý thường kiệt, HaNoi, MST: 0125786741
NB2: công ty TM N: 70.000.000+

Đc: 60, trần nhân tông, HaNoi, MST: 0102348414
TK 3111 ACB: 200.000.000TK 411: 517.000.000TK 421: 85.000.000II.Trong tháng 01/2008 có cac nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
- Ngày 02/01, mua 1 lô hang H1 của NB1, SL: 1.000 chiếc, đơn giá :- 11.000, thuế GTGT
10% (HĐ GTGT số 23, số seri GX/00, ngày 02/01), chi phí vận chuyển bốc dỡ 2.000.000,
thuế GTGT 5% (HĐ GTGT số 24, số seri GX/00, ngày 02/01), hàng đã nhập kho đủ, tiền
hàng và chi phí chưa thanh toán. Người giao hàng: Trần Văn Hai.
- Ngày 05/01, mua một lô hàng H2 của người bán 2, SL: 2.000, ĐG: 12.000- đ/chiêc, thuế
GTGT: 10% (HĐ GTGT số 34, số seri AZ/00, ngày 05/01). Công ty thuế công ty Z vận
chuyển (Đc: 23, Phạm Ngọc Thạch, HN, MST: 010356784). Chi phí chưa thuế 600.000, thuế
GTGT: 5% (HĐ GTGT số 35, số seri HX/00, ngày 05/01). Tiền hàng và chi phí chưa thanh
toán. Ng...
Bài tập kế toán máy FAST thực hành
Bài tập thực hành kế toán máy fast
Mô tả công ty TNHH Sơn Hà
- Công ty TNHH Sơn một doanh nghiệp thương mại, hạch toán theo phương pháp
khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Công ty 3 kho: Kho hàng hóa, kho công cụ, kho đại lý; Hàng tồn kho trong công ty bao
gồm: hàng hóa; phương pháp tinh giá: nhập trước xuất trước, công c: phương pháp tính
giá: trung bình tháng
- Công ty s dụng đồng tiền hạch toán Việt nam đồng. Ngoài ra, ng ty còn s dụng
đồng tiền USD để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ. Phương pháp
tính giá trị ghi sổ đối iscacs phát sinh liên quan đế ngoại tệ: trung bình tháng.
Công ty TNHH Sơn Hà có tài liệu như sau:
I .số dư đầu kỳ các tìa khoản: (đơn vị tính: VND)
TK 1111: 70.000.000-
TK 1121 ACB: 120.000.000-
TK 1122 USD: 64.000.000, ngoại tệ: 4000 USD-
TK 131111: 200.000.000-
Kh1: công ty TM X: 25.000.000+
Đc: 47, tràng thi, TP HCM
Kh2: công ty TM Y: 175.000.000+
Đc: 14, tràng tiền, TP ĐN
TK 1531: 30.000.000-
CC1: SL 2.000 cái, ĐG: 15.000đ/cái+
TK 141: 10.000.000-
NV Nguyễn công huynh, phòng vật tư
TK 1561: 400.000.000 -
Hàng H1: SL: 5.000, ĐG: 10.000 đ/chiếc+
Hàng H2: SL: 10.000 chiếc, ĐG: 15.000 đ/chiếc+
Hàng H3: SL: 20.000 chiếc, ĐG: 12.000 đ/chiếc+
TK 2114: 18.000.000 -
Tên: máy vi tính +
Nguồn hình thành: nguồn vốn tự có, do mua sắm+
Bộ phận sử dụng: Bán hàng +
Ngày sử dụng: 01/01/2006 +
Thời gian khấu hao ước tính + 5 năm
Ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/01/2006+
Nước sản xuất: Nhật bản, năm 2005+
TK 331111: 150.000.000-
NB1: công ty TM M: 80.000.000+
Đc: 45 A, lý thường kiệt, HaNoi, MST: 0125786741
NB2: công ty TM N: 70.000.000+
Bài tập kế toán máy FAST thực hành - Trang 2
Bài tập kế toán máy FAST thực hành - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập kế toán máy FAST thực hành 9 10 556