Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KÈM BÀI GIẢI CHI TIẾT

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌNH HUỐNG 1:
§
Một khách hàng A gởi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi
TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì
LS: 0.71%/tháng.
§
Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007.
§
KH đồng ý dự thưởng.
§
Ngày mở thưởng là ngày 10/04/2007.
§
Giả sử vào ngày 20/05/2007 Khách hàng rút tiết kiệm trước hạn
§
Lãi không kỳ hạn là 0.25%/th
GIẢI:
v Khi khách hàng gởi TK:
Nợ 1011
:20triệu
Có 4232.3tháng.Kh A :20triệu
v
Dự trả lãi hàng tháng:
Nợ 801
: 0.122triệu = 20*0.61%
Có 4913 : 0.122triệu
v
Khi khách hàng kết toán trước hạn :
¨ Trả nợ gốc
Nợ 4232.3tháng.Kh A :20triệu
Có 1011
:20triệu
¨ Trả lãi trước hạn :(10/03 đến20/05 là 71ngày)
Nợ 4913 :20*(0.25% /30)*71= 0.118333 tr
Có 1011 :
0.118333 tr
¨ Hạch toán chênh lệch :
Nợ 4913:(0.122*3)-0.118333 = 0.247667 tr
Có 801:
0.247667 tr
¨ Doanh thu từ dịch vụ khác ( do Kh không tiếp tục dự thưởng )
(Chịu chi phí trả thưởng (0.71-0.61)*thời hạn*số tiền)
Nợ 1011:((0.71%-0.61%)/30)*71*20= 0.047333 tr
Có 79
0.047333 tr
Tình huống 2:
Ngày 07/05/2006. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả
góp ,vốn trả đều mỗi tháng là 3triệu, lãi tính trên số dư thực tế, LS cho vay 1.2%/th(cố định).
LS quá hạn =150%LS cho vay .Tài sản thế chấp trị giá 500 trđ.
Quá trình trả nợ gốc và lãi như sau :
§
08/06/2006:trả gốc và lãi
§
08/07/2006:trả lãi
§
20/08/2006:trả lãi và gốc
§
08/09/2006:KH bán tài sản trị giá 400tr và đem trả hết nợ cho NH.
GI ẢI:
Ngày 7/5/2006: khi NH giải ngân
Nợ 2121.3 năm.KH B :180tr
Có 1011
: 180tr
Đồng thời tiến hành nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo khoản vay
Nhập 9940
: 500 triệu ( tài sản thế chấp)
Ngày 8/6/2006: khi KH trả nợ gốc và lãi hàng tháng

Nợ 1011 : 5,16tr
Có 2111 : 3tr
Coù 702 : 2,16tr
Ngày 8/7/06: KH trả lãi
Nợ 1011: 2,124tr (177 x 1,2%)
Có 702: 2,124tr
Chuyển nợ gốc T7 sang nợ cần chuyển
Nợ 2122
: 3tr
Có 2121: 3tr
Cuối ngày 8/8/06: nhập 941: 2,124tr
Chuyển nợ gốc T8 sang nợ cần chuyển
Nợ 2112 : 3tr
Có 2111: 3tr
Ngày 20/8/06: trả lãi T8 vào nợ gốc của T7
-Xuất 941: 2.124 tr
-lãi phải trả vào ngày 8/8 + phạt chậm trả lãi (tínhtrên tiền lãi phải trã )+ lãi quá hạn
(tính trên vốn gốc phải trả) =2,124tr + 2,124*0,05%*12 + 177x1,2%/30 x43(từ ngày 8/7 đến ngày 19/8)
x150% = 2.5934044 trđ
Nợ1011
: 5.593404 tr
Có 702 : 2.124 tr
Có 2112: 3 tr
Có 709 : 0.469404 tr = 0.012744 + 0.45666
Ngày 8/9: trả hết số nợ còn thiếu
-Lãi phải trả quá hạn của nợ gốc T8: 174*150%*1.2%/30*31( từ ngày 8/8 đến ngày 7/9)=0.32364
- trả hết nợ còn...
TÌNH HUỐNG 1:
§ Một khách hàng A gởi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi
TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì
LS: 0.71%/tháng.
§ Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007.
§ KH đồng ý dự thưởng.
§ Ngày mở thưởng là ngày 10/04/2007.
§ Giả sử vào ngày 20/05/2007 Khách hàng rút tiết kiệm trước hạn
§ Lãi không kỳ hạn là 0.25%/th
GIẢI:
v Khi khách hàng gởi TK:
Nợ 1011 :20triệu
Có 4232.3tháng.Kh A :20triệu
v Dự trả lãi hàng tháng:
Nợ 801 : 0.122triệu = 20*0.61%
Có 4913 : 0.122triệu
v Khi khách hàng kết toán trước hạn :
¨ Trả nợ gốc
Nợ 4232.3tháng.Kh A :20triệu
Có 1011 :20triệu
¨ Trả lãi trước hạn :(10/03 đến20/05 là 71ngày)
Nợ 4913 :20*(0.25% /30)*71= 0.118333 tr
Có 1011 : 0.118333 tr
¨ Hạch toán chênh lệch :
Nợ 4913:(0.122*3)-0.118333 = 0.247667 tr
Có 801: 0.247667 tr
¨ Doanh thu từ dịch vụ khác ( do Kh không tiếp tục dự thưởng )
(Chịu chi phí trả thưởng (0.71-0.61)*thời hạn*số tiền)
Nợ 1011:((0.71%-0.61%)/30)*71*20= 0.047333 tr
Có 79 0.047333 tr
Tình huống 2:
Ngày 07/05/2006. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả
góp ,vốn trả đều mỗi tháng là 3triệu, lãi tính trên số dư thực tế, LS cho vay 1.2%/th(cố định).
LS quá hạn =150%LS cho vay .Tài sản thế chấp trị giá 500 trđ.
Quá trình trả nợ gốc và lãi như sau :
§ 08/06/2006:trả gốc và lãi
§ 08/07/2006:trả lãi
§ 20/08/2006:trả lãi và gốc
§ 08/09/2006:KH bán tài sản trị giá 400tr và đem trả hết nợ cho NH.
GI ẢI:
Ngày 7/5/2006: khi NH giải ngân
Nợ 2121.3 năm.KH B :180tr
Có 1011 : 180tr
Đồng thời tiến hành nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo khoản vay
Nhập 9940 : 500 triệu ( tài sản thế chấp)
Ngày 8/6/2006: khi KH trả nợ gốc và lãi hàng tháng
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KÈM BÀI GIẢI CHI TIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KÈM BÀI GIẢI CHI TIẾT - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KÈM BÀI GIẢI CHI TIẾT 9 10 526