Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán vật tư tại công ty Mai Anh

Được đăng lên bởi Thu Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI
CÔNG TY MAI ANH
1. Ngày 02/12
- Mua vật liệu chính X của công ty Hải Tâm chưa trả tiền theo
HĐGTGT sô 007686 ngày 02/12 giá chưa có VAT 45.000.000đ thuế
10%. Vật liệu đã được kiểm nghiệm và cho nhập kho theo phiếu nhập
kho số 377 với số lượng là 9.000kg
- PXK số 375 xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A: 290kg VLC X ,
150kg VLC Y,350kg VLC Z ,5.500kg VLC T , 275 cái VLH H.
2.Ngày 03/12
- Mua VLC Y của công ty Hưng thịnh chưa trả tiền theo HĐGTGT số
008577 giá chưa có VAT 203.000.000đ, VAT 5%. Vật liệu đã được kiểm
nghiệm và nhập kho theo PNK số 378 , số lượng 10.150kg
- PXK số 376 xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm B: VLC Y 1.390kg,
VLC Z 5.000kg, VLC T 1.110kg, VLPH 550 cái
3. Ngày 04/12
- Phiếu chi tiền mặt số 348 chi trả tiền mua vật liệu chính Z theo hóa đơn
bán hàng số 005123 của cửa hàng Lan Anh số lượng 6.000kg số tiền
57.600.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm và nhập kho đủ theo PNK số
379
- Phiếu chi tiền mặt số 349 chi tiền mua vật liệu phụ H theo HĐGTGT sô
009254 của côngt y Hoàng Hà số lượng 2.970 cái số tiền chưa có VAT
33.748.100đ thuế 10%. Vật liệu đã được kiểm nghiệm và nhập kho đầy
đủ theo phiếu nhập kho số 380
4.Ngày 05/12
- PXK số 377a xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A VLC Y 4.350kg
VLC Z 2.880kg, VLC X 8.400kg VLC T 12.870kg VLPH 1.650 cái.
- Hóa đơn GTGT số 062169 bán vật liệu chính Y cho công ty Hòa an
chưa thu tiền 4.500kg, giá bán chưa có thuế là 90.000.000đ , thuế 5%

5. Ngày 06/12
- Mua vật liệu chính Y của côngt y Hưng thịnh chưa trả tiền theo hóa đơn
GTGT số 008578 giá chưa có VAT 190.000.000 đ thuế 10% . Vật liệu đã
được kiểm nghiệm nhập kho đầy đủ theo PNK số 381 số lượng 10.000kg
- Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt theo phiếu chi số 250b số tiền
749.700đ
- Mua vật liệu chính Z của công ty Hưng thịnh chưa trả tiền theo hóa đơn
GTGT số 008579 giá chưa có thuế 57.600.000đ thuế 10% . Vật liệu đã
được nhập kho số 382 số lượng 6.000kg
6. Ngày 07/12
- Phiếu chi tiền mặt số 353 chi trả tiền mua vật liệu chính Z theo hóa đơn
bán hàng số 005127 của cửa hàng Lan Anh số lượng 4.900 kg số tiền
48.000.000đ đã nhập kho PNK số 383.
7. Ngày 08/12
- Mua vật liệu chính X của công ty Minh Hoàng chưa trả tiền theo hóa
đơn GTGT số 009450, giá chưa có VAT là 50.000.000đ VAT 10%, vật
liệu đã được nhập kho đủ, số lượng 10.000kg.
- PXK 378 xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A: 4,350 kg VLC Y, 2.880
VLC Z, 8.400kg VLC X, 12.870kg VLC T , 1.650 cái VLP H.
- PC 354 chi trả tiền mua vật liệu phụ H theo HĐGTGT 9257 của c...
BÀI TẬP KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI
CÔNG TY MAI ANH
1. Ngày 02/12
- Mua vật liệu chính X của công ty Hải Tâm chưa trả tiền theo
HĐGTGT 007686 ngày 02/12 giá chưa VAT 45.000.000đ thuế
10%. Vật liệu đã được kiểm nghiệmcho nhập kho theo phiếu nhập
kho số 377 với số lượng là 9.000kg
- PXK số 375 xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A: 290kg VLC X ,
150kg VLC Y,350kg VLC Z ,5.500kg VLC T , 275 cái VLH H.
2.Ngày 03/12
- Mua VLC Y của công ty Hưng thịnh chưa trả tiền theo HĐGTGT số
008577 giá chưa có VAT 203.000.000đ, VAT 5%. Vật liệu đã được kiểm
nghiệm và nhập kho theo PNK số 378 , số lượng 10.150kg
- PXK số 376 xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm B: VLC Y 1.390kg,
VLC Z 5.000kg, VLC T 1.110kg, VLPH 550 cái
3. Ngày 04/12
- Phiếu chi tiền mặt số 348 chi trả tiền mua vật liệu chính Z theo hóa đơn
bán hàng số 005123 của cửa hàng Lan Anh s lượng 6.000kg số tiền
57.600.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm và nhập kho đủ theo PNK số
379
- Phiếu chi tiền mặt số 349 chi tiền mua vật liệu phụ H theo HĐGTGT sô
009254 của côngt y Hoàng số lượng 2.970 cái số tiền chưa VAT
33.748.100đ thuế 10%. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đầy
đủ theo phiếu nhập kho số 380
4.Ngày 05/12
- PXK số 377a xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A VLC Y 4.350kg
VLC Z 2.880kg, VLC X 8.400kg VLC T 12.870kg VLPH 1.650 cái.
- Hóa đơn GTGT số 062169 bán vật liệu chính Y cho công ty Hòa an
chưa thu tiền 4.500kg, giá bán chưa có thuế là 90.000.000đ , thuế 5%
Bài tập kế toán vật tư tại công ty Mai Anh - Trang 2
Bài tập kế toán vật tư tại công ty Mai Anh - Người đăng: Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập kế toán vật tư tại công ty Mai Anh 9 10 846