Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn MÔN : AN NINH MẠNG

Được đăng lên bởi Dang Quang Hop
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN
MÔN : AN NINH MẠNG
1. Tìm hiểu SSL VPN và triển khai thử nghiệm
2. Tìm hiểu MPLS VPN và triển khai thử nghiệm
3. Tìm hiểu Moblie VPN và triển khai thử nghiệm
4. Tìm hiểu giải pháp tích hợp hệ thống Single-Sign-On trên Web Portal và thử nghiệm.
5. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm Virtual Privater Network Deamon
6. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm FreeS/WAN
7. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm AmritaVPN
8. Xây dựng ứng dụng tích hợp chữ ký số trên website thương mại điện tử
9. Xây dựng ứng dụng truyền tin bảo mật trong mạng cục bộ
10. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WEP trong mạng WLAN.
11. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WPA trong mạng WLAN.
12. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WPA2 trong mạng WLAN.
13. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật PKM trong mạng Wimax
14. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật PKM2 trong mạng Wimax
15. Tìm hiểu hệ thống phát hiện tấn công mạng mã nguồn mở Snort – Xây dựng module phát
hiện tấn công quét cổng.
16. Tìm hiểu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường và thử nghiệm
17. Tìm hiểu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên kịch bản và thử nghiệm
18. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống tường lửa và thử nghiệm cho mạng doanh nghiệp
với phần mềm pfSense.
19. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống tường lửa và thử nghiệm cho mạng doanh nghiệp
với phần mềm Microsoft ISA
20. Tìm hiểu các phương thức tấn công đầu độc DNS. Xây dựng giải pháp để phòng chống tấn
công đầu độc DNS.
21. Tìm hiểu các phương pháp lọc thư rác và xây dựng chương trình thử nghiệm.
22. Tìm hiểu hệ thống honeypot và triển khai thử nghiệm hệ thống Honeypot
23. Tìm hiểu các phương pháp truy vết tấn công DoS và DDoS và triển khai thử nghiệm.
24. Tìm hiểu và xây dựng thử nghiệm hệ thống One-Time-Password
25. Tìm hiểu hệ thống tường lửa mức proxy. Xây dựng phần mềm proxy cho phép kiểm soát nội
dung truy cập dịch vụ Web
26. Tìm hiểu các mô hình kết hợp hệ mật khóa đối xứng và hệ mật khóa công khai trong email
27. Tìm hiểu các phương pháp phòng chống tấn công vào giao thức định tuyến và thử nghiệm
28. Tìm hiểu giải pháp an toàn thông tin chia sẻ văn bản điện tử AD RMS (Active Directory
Rights Management Services) và triển khai thử nghiệm
29. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống PKI và triển khai thử nghiệm với phần mềm
EJBCA
30. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống PKI và triển khai thử nghiệm với phần mềm
OpenCA

31. Tìm hiểu các giải pháp xác t...
ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN
MÔN : AN NINH MẠNG
1. Tìm hiểu SSL VPN và triển khai thử nghiệm
2. Tìm hiểu MPLS VPN và triển khai thử nghiệm
3. Tìm hiểu Moblie VPN và triển khai thử nghiệm
4. Tìm hiểu giải pháp tích hợp hệ thống Single-Sign-On trên Web Portal và thử nghiệm.
5. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm Virtual Privater Network Deamon
6. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm FreeS/WAN
7. Xây dựng mạng riêng ảo với phần mềm AmritaVPN
8. Xây dựng ứng dụng tích hợp chữ ký số trên website thương mại điện tử
9. Xây dựng ứng dụng truyền tin bảo mật trong mạng cục bộ
10. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WEP trong mạng WLAN.
11. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WPA trong mạng WLAN.
12. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật WPA2 trong mạng WLAN.
13. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật PKM trong mạng Wimax
14. Tìm hiểu và mô phỏng hoạt động giao thức bảo mật PKM2 trong mạng Wimax
15. Tìm hiểu hệ thống phát hiện tấn công mạng nguồn mở Snort Xây dựng module phát
hiện tấn công quét cổng.
16. Tìm hiểu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường và thử nghiệm
17. Tìm hiểu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên kịch bản và thử nghiệm
18. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống tường lửa và thử nghiệm cho mạng doanh nghiệp
với phần mềm pfSense.
19. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống tường lửa và thử nghiệm cho mạng doanh nghiệp
với phần mềm Microsoft ISA
20. Tìm hiểu các phương thức tấn công đầu độc DNS. Xây dựng giải pháp để phòng chống tấn
công đầu độc DNS.
21. Tìm hiểu các phương pháp lọc thư rác và xây dựng chương trình thử nghiệm.
22. Tìm hiểu hệ thống honeypot và triển khai thử nghiệm hệ thống Honeypot
23. Tìm hiểu các phương pháp truy vết tấn công DoS và DDoS và triển khai thử nghiệm.
24. Tìm hiểu và xây dựng thử nghiệm hệ thống One-Time-Password
25. Tìm hiểu hệ thống tường lửa mức proxy. Xây dựng phần mềm proxy cho phép kiểm soát nội
dung truy cập dịch vụ Web
26. Tìm hiểu các mô hình kết hợp hệ mật khóa đối xứng và hệ mật khóa công khai trong email
27. Tìm hiểu các phương pháp phòng chống tấn công vào giao thức định tuyến và thử nghiệm
28. Tìm hiểu giải pháp an toàn thông tin chia sẻ văn bản điện tử AD RMS (Active Directory
Rights Management Services) và triển khai thử nghiệm
29. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống PKI triển khai thử nghiệm với phần mềm
EJBCA
30. Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống PKI triển khai thử nghiệm với phần mềm
OpenCA
bài tập lớn MÔN : AN NINH MẠNG - Trang 2
bài tập lớn MÔN : AN NINH MẠNG - Người đăng: Dang Quang Hop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập lớn MÔN : AN NINH MẠNG 9 10 101