Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi thuvipk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3203 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỘT SỐ GHI NHỚ
I. ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Đấu thầu: Tổ chức phát hành (chọn thầu) sẽ chọn lãi suất thấp = Có lợi cho tổ chức phát hành
Đấu giá: Tổ chức phát hành (chọn thầu) sẽ chọn giá cao = Có lợi cho tổ chức phát hành

-

Hình thức đấu thầu kiểu Hà Lan: Giá trúng thầu là một mức giá thống nhất (giá cao nhất
trong số trúng thầu).
Hình thức đấu thầu kiểu Mỹ: Giá trúng thầu là nhiều giá (ai đặt giá nào thì tính theo giá đó
nếu trúng).
Lãi suất trúng thầu bình quân:
+ Kiểu Hà Lan : 10,31%
+ Kiểu Mỹ : Giản đơn 10,240%, Gia quyền : 10,248%

Lãi suất dự thầu của các đơn vị đấu thầu không cạnh tranh là lãi suất trúng thầu bình quân.
II. KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

1. Nhập vào hệ thống tức là đặt lệnh đúng, không có nghĩa là được khớp lệnh.
2. Với khớp lệnh định kỳ (hiện tại chỉ có tại HOSE, phiên/đợt 1 và đợt 3). Với đợt 1 (từ 9h009h15) và đợt 3 (từ 13h45-14h00), chỉ có một lần khớp lệnh duy nhất vào phút cuối cùng tức
là sẽ chỉ có 1 giá duy nhất được thực hiện.
3. Giá thực hiện được xác định như sau:
a) Là mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch có thể đạt được lớn nhất (tức là khối lượng sẵn
sàng mua và khối lượng sẵn sàng bán trùng khớp nhau lớn nhất, hay nói cách khác là số
lượng cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất).
b) Nếu có nhiều mức giá đều cho cùng khối lượng giao dịch lớn nhất bằng nhau thì mức giá
trùng hoặc giá gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ là mức giá được
chọn.
c) Nếu vẫn còn nhiều mức giá thỏa mãn điều nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ là mức giá
được chọn.
4. Để giải bài tập dạng này, trước tiên đưa số liệu đề bài ra về dạng như trên, lưu ý lệnh ATO
và ATC là lệnh được ưu tiên do là lệnh sẵn sàng mua/bán với bất kỳ mức giá nào mà hệ
thống thực hiện được, do vậy, khi đưa số liệu vào bảng trên cần đưa những lệnh ATC/ATO
lên trên cùng.
Khi cộng dồn (tổng khối lượng sẵn sàng mua/bán) luôn phải tính/phải cộng khối lượng
mua/bán của các lệnh này với lệnh có mức giá cao nhất bên MUA và với lệnh có mức giá
thấp nhất bên BÁN.
Đồng thời, khi xác định lệnh được thực hiện (yêu cầu thứ 3 trong bài) thì chắc chắn đây là lệnh
được thực hiện (được khớp) đầu tiên.
III. KHỚP LỆNH LIÊN TỤC

Kiến thức khi giải dạng bài tập này:
1. Đây là phiên khớp lệnh liên tục (các lệnh đối ứng giữa bên mua và bên bán sẽ liên tục
được khớp lệnh ngay khi có thể, kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống  nhiều mức giá
được hình thành ứng với các lần khớp lệnh).
2. Lệnh hợp lệ = Lệnh được nhập vào hệ thống. Đây là lệnh đặt mua hoặc bán đúng
bước giá và trong khoảng giá từ giá...
MỘT SỐ GHI NHỚ
I. ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU G
Đấu thầu: Tổ chức pt hành (chọn thầu) sẽ chọn lãi suất thấp = Có lợi cho tổ chức phátnh
Đấu giá: Tổ chức phát hành (chọn thầu) sẽ chọn giá cao = Có lợi cho tổ chức pt hành
- Hình thức đấu thầu kiểu Lan: Giá trúng thầu một mức giá thống nhất (giá cao nhất
trong số trúng thầu).
- Hình thức đấu thầu kiểu Mỹ: Giá trúng thầu là nhiều giá (ai đặt giá nào thì tính theo giá đó
nếu trúng).
- Lãi suất trúng thầu bình quân:
+ Kiểu Hà Lan : 10,31%
+ Kiểu Mỹ : Giản đơn 10,240%, Gia quyền : 10,248%
i suất dự thầu của c đơn vị đấu thầu không cạnh tranh là lãi suất trúng thầu bình qn.
II. KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ
1. Nhập vào hệ thống tức là đặt lệnh đúng, không có nghĩa là được khớp lệnh.
2. Với khớp lệnh định kỳ (hiện tại chỉtại HOSE, phiên/đợt 1đợt 3). Với đợt 1 (từ 9h00-
9h15) đợt 3 (từ 13h45-14h00), chỉ một lần khớp lệnh duy nhất vào phút cuối cùng tức
là sẽ chỉ có 1 giá duy nhất được thực hiện.
3. Giá thực hiện được xác định như sau:
a) Là mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch có thể đạt được lớn nhất (tức là khối lượng sẵn
sàng mua khối lượng sẵn sàng bán trùng khớp nhau lớn nhất, hay nói cách khác số
lượng cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất).
b) Nếu nhiều mức giá đều cho cùng khối lượng giao dịch lớn nhất bằng nhau thì mức giá
trùng hoặc giá gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ mức giá được
chọn.
c) Nếu vẫn còn nhiều mức giá thỏa mãn điều nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ mức giá
được chọn.
4. Để giải bài tập dạng này, trước tiên đưa số liệu đề bài ra về dạng như trên, lưu ý lệnh ATO
ATC lệnh được ưu tiên do lệnh sẵn sàng mua/bán với bất kỳ mức giá nào hệ
thống thực hiện được, do vậy, khi đưa số liệu vào bảng trên cần đưa những lệnh ATC/ATO
lên trên cùng.
Khi cộng dồn (tổng khối lượng sẵn sàng mua/bán) luôn phải tính/phải cộng khối lượng
mua/bán của các lệnh này với lệnh mức g cao nhất bên MUA với lệnh mức giá
thấp nhất bên BÁN.
Đồng thời, khi xác định lệnh được thực hiện (yêu cầu thứ 3 trong bài) thì chắc chắn đây lệnh
được thực hiện (được khớp) đầu tiên.
III. KHỚP LỆNH LIÊN TỤC
Kiến thức khi giải dạng bài tập này:
1. Đây phiên khớp lệnh liên tục (các lệnh đối ứng giữa bên mua bên bán sẽ liên tục
được khớp lệnh ngay khi thể, kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống nhiều mức giá
được hình thành ứng với các lần khớp lệnh).
2. Lệnh hợp lệ = Lệnh được nhập vào hệ thống. Đây lệnh đặt mua hoặc bán đúng
bước giá trong khoảng giá từ giá sàn đến giá trần (nói cách khác không ngoài biên độ
dao động giá của từng SGDCK quy định) và đúng bước giá tổi thiếu. Nếu có những lệnh này
bài tập thị trường chứng khoán - Trang 2
bài tập thị trường chứng khoán - Người đăng: thuvipk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập thị trường chứng khoán 9 10 450