Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành kế toán thuế

Được đăng lên bởi nguyenkta200194
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ.
Cty CP X có số dư đầu kỳ:
-

Tiền mặt: 200,000,000đ

-

Tiền gửi tại NH A: 1,400,000,000 đ

-

Tiền gửi tại NH B: 600,000,000 đ

1. Cty chuyển khoản cho người bán nhận được phí chuyển khoản của NH A là 11,000 đ
(thuế GTGT 10%).
2. Cty xây dựng nhà xưởng, nhận được hóa đơn bán hàng thông thường có chi tiết như sau:
-

Đá: 100,000,000 đ

-

Xi măng: 600,000,000 đ

-

Sắt: 300,000,000 đ

-

Gạch: 200,000,000đ

-

Thép: 200,000,000đ

-

Công san ủi nền: 20,000,000đ

3. Cty chi tiền ăn giữa ca cho nhân viên (20 người) với số tiền là 100,000đ/người.
4. Cty chi tiền may đồng phục chi nhân viên với số tiền: 300,000đ/người.
5. Cty rút tiền tại NH A để chi tiền lương, chi tiết như sau:
-

Hội đồng quản trị: 30,000,000 đ/người ( 5 người)

-

Ban Giám Đốc Cty: 40,000,000đ/người ( 7 người)

-

Bộ phận bán hàng: 100,000,000đ

-

Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 300,000,000đ

6. Cty trích BHXH,BHYT,BHTN, KPCD theo quy định

7. Cty mua máy photocopy của Cty TNHH TM DV Công Nghệ Minh Thắng (MST:
0311855791), mẫu số 03GTKT3/001, ký hiệu AA/12P, hóa đơn 0001640, số tiền trước
thuế 22,000,000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.
8. Cty trích khấu hao nhà xưởng tại nghiệp vụ 2.
Yêu cầu: Xác định kết quả kinh doanh của công ty, lên bảng báo cáo tài chính và thu nhập doanh
nghiệp.

...
BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ.
Cty CP X có số dư đầu kỳ:
- Tiền mặt: 200,000,000đ
- Tiền gửi tại NH A: 1,400,000,000 đ
- Tiền gửi tại NH B: 600,000,000 đ
1. Cty chuyển khoản cho người bán nhận được phí chuyển khoản của NH A 11,000 đ
(thuế GTGT 10%).
2. Cty xây dựng nhà xưởng, nhận được hóa đơn bán hàng thông thường có chi tiết như sau:
- Đá: 100,000,000 đ
- Xi măng: 600,000,000 đ
- Sắt: 300,000,000 đ
- Gạch: 200,000,000đ
- Thép: 200,000,000đ
- Công san ủi nền: 20,000,000đ
3. Cty chi tiền ăn giữa ca cho nhân viên (20 người) với số tiền là 100,000đ/người.
4. Cty chi tiền may đồng phục chi nhân viên với số tiền: 300,000đ/người.
5. Cty rút tiền tại NH A để chi tiền lương, chi tiết như sau:
- Hội đồng quản trị: 30,000,000 đ/người ( 5 người)
- Ban Giám Đốc Cty: 40,000,000đ/người ( 7 người)
- Bộ phận bán hàng: 100,000,000đ
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 300,000,000đ
6. Cty trích BHXH,BHYT,BHTN, KPCD theo quy định
Bài tập thực hành kế toán thuế - Trang 2
Bài tập thực hành kế toán thuế - Người đăng: nguyenkta200194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thực hành kế toán thuế 9 10 91