Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thuế

Được đăng lên bởi polestar
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài 1:
-

Các loại thuế DN phải nộp khi NK HH:

Thuế NK sợi

= Số lượng hàng hóa Nk thực tế*đơn giá CIF*thuế suất
=260*30% = 78 trđ

Thuế GTGT

= Giá tính thuế GTGT*thuế suất

đầu vào sợi

= (260+78)*10% = 33.8 trđ

-

Các loại thuế DN phải nộp ở khâu tiêu thụ:

Thuế GTGT đầu ra = (10,000-9,000)*50,000*10% = 5 trđ
Thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ = 33.8 trđ
Thuế GTGT đầu ra < Thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ
Vậy DN không phải nộp thuế GTGT ở khâu tiêu thụ và còn được khấu trừ tiếp trong kỳ
sau là 33.8 – 5 = 28.5 trđ.
Bài 2:
-

Các loại thuế DN phải nộp khi NK HH

Thuế NK rượu = Số lượng hàng hóa Nk thực tế*đơn giá CIF*thuế suất
Giá CIF

= Giá FOB + Cước vận tải biển + Phí bảo hiểm đường biển.
= 500,000+100,000 = 600,000đ=0.6 trđ

Thuế NK rượu = 2000*600,000*50%=1800 trđ
Thuế TTĐB

= Số lượng hàng hóa *đơn giá*thuế suất
= (1800,000,000+2000*600,000)*30%=900 trđ

Thuế GTGT

= Giá tính thuế GTGT*thuế suất
= (1800,000,000+900,000+2000*600,000)*10%=390 trđ

Bài 3:
-

Các loại thuế DN phải nộp khi tiêu thụ SP

a)
Giá vé khi chưa tính thuế GTGT = Giá vé đã tính thuế /(1+thuế suất)
= 1,650,000/(1+5%)=1,571,428.571đ
Thuế GTGT

= Số lượng vé bán được*Giá tính thuế GTGT*thuế suất
= 20,000*1,571,428.571*5%=1,571.428571 trđ

b)
Thuế GTGT

= Số lượng vé bán được*Giá tính thuế GTGT*thuế suất
+ Phí hoàn vé*số vé bị hoàn lại*thuế suất
= (20,000*90%*1,571,428.571*5%)+(20,000*10%*
*1,650,000*5%*5%)=1,422.535714 trđ

Bài 4:
a)
Thuế GTGT đầu vào

= giá tính thuế*thuế suất

khi mua HH

= (200+20+10)*5%= 11.5 trđ

Thuế GTGT đầu ra

= Số lượng HH tiêu thụ*Giá tính thuế GTGT*thuế suất

khi tiêu thụ sản phẩm

= 500*1.5*10%= 75trđ

Vậy DN phải nộp thuế GTGT là 75-11.5=63.5 trđ
b)
khi công ty xuất khẩu 250trđ thì công ty không phải nộp thuế GTGT cho số sản phẩm đã
xuất khẩu này

Thuế GTGT đầu ra

= Số lượng HH tiêu thụ*Giá tính thuế GTGT*thuế suất

khi tiêu thụ sản phẩm

= 250*1,5*10%= 37.5trđ

Vậy DN phải nộp thuế GTGT là 37.5-11.5=26 trđ
c)
50% số sản phẩm xuất khẩu sang EU công ty sẽ không phải nộp thuế GTGT, và 50% số
nguyên liệu cũng không phải nộp thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT đầu vào

= giá tính thuế*thuế suất

khi mua HH

= (200+20+10)*5%*50%= 5.75 trđ

Thuế GTGT đầu ra

= Số lượng HH tiêu thụ*Giá tính thuế GTGT*thuế suất

khi tiêu thụ sản phẩm

= 250*2*10%= 50 trđ

Vậy DN phải nộp thuế GTGT là 50-5.75 =44.25 trđ
d)
50% số vật liệu mua vào không có hóa đơn GTGT sẽ không được khấu trừ thuế vào cuối
kỳ, 50% số sản phẩm xuất khẩu sang EU công ty sẽ không phải nộp thuế GTGT, và 50%
số ...
Bài 1:
- Các loại thuế DN phải nộp khi NK HH:
Thuế NK sợi = Số lượng hàng hóa Nk thực tế*đơn giá CIF*thuế suất
=260*30% = 78 trđ
Thuế GTGT = Giá tính thuế GTGT*thuế suất
đầu vào sợi = (260+78)*10% = 33.8 trđ
- Các loại thuế DN phải nộp ở khâu tiêu thụ:
Thuế GTGT đầu ra = (10,000-9,000)*50,000*10% = 5 trđ
Thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ = 33.8 trđ
Thuế GTGT đầu ra < Thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ
Vậy DN không phải nộp thuế GTGT ở khâu tiêu thụ và còn được khấu trừ tiếp trong kỳ
sau là 33.8 – 5 = 28.5 trđ.
Bài 2:
- Các loại thuế DN phải nộp khi NK HH
Thuế NK rượu = Số lượng hàng hóa Nk thực tế*đơn giá CIF*thuế suất
Giá CIF = Giá FOB + Cước vận tải biển + Phí bảo hiểm đường biển.
= 500,000+100,000 = 600,000đ=0.6 trđ
Thuế NK rượu = 2000*600,000*50%=1800 trđ
Thuế TTĐB = Số lượng hàng hóa *đơn giá*thuế suất
= (1800,000,000+2000*600,000)*30%=900 trđ
Thuế GTGT = Giá tính thuế GTGT*thuế suất
= (1800,000,000+900,000+2000*600,000)*10%=390 trđ
bài tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thuế - Người đăng: polestar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập thuế 9 10 170