Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế GTGT

Được đăng lên bởi tri-tran-trong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 9: THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN
BÀI SỐ 1:
Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu như
sau:
Số dư đầu tháng 7 tài khoản 33311 : 5.000.000đ
Trong tháng 7 phát sinh tình hình sau:
1/Mua vật liệu nhập kho giá 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Chuyển
khoản thanh toán cho người bán phần còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán được
hưởng 2% trên giá mua chưa thuế.
2/Nhận hóa đơn giảm giá hàng vật liệu đã mua nhập kho 2.000.000đ, thuế GTGT 10%,
đã thu bằng tiền mặt.
3/Chi phí điện, nước, tiếp khách phục vụ kinh doanh 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã
thanh toán bằng tiền mặt.
4/Ký hợp đồng cho thuê máy (hoạt động chuyên kinh doanh 3 tháng, giá
4.000.000đ/tháng, thuế GTGT 5%, nhận tiền trước 3 tháng. Chuyển TSCĐ cho thuê,
doanh nghiệp thu tiền cho thuê bằng tiền mặt.
5/Bán TSCĐ nguyên giá 50.000.000đ, giá trị hao mòn 40.000.000đ, giá bán 4.000.000đ,
thuế GTGT 5% chưa thu tiền. Phí vận chuyển 200.000 đ đã chi bằng tiền mặt.
6/Chi tiền mặt mua nguyên liệu giá 100.000.000đ, chuyển ngay vào xưởng sản xuất.
7/Bán sản phẩm giá bán 40.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.Khách hàng thanh
toán sớm được hưởng chiết khấu 1% giá có thuế (không được giảm thuế GTGT), thu
tiền mặt phần còn lại.
8/Bán hàng miễn thuế xuất khẩu giá bán 5.000USD CIF.HCM chưa thanh toán, thuế
GTGT 0%, tỷ giá thanh toán 16.000đ/USD
9/Bán hàng có chiết khấu thương mại 3%, giá bán 20.000.000đ (giá chưa giảm), cộng
thuế GTGT 10%, thu tiền mặt (giảm trừ thẳng trên hóa đơn)
10/Nhận sản phẩm đã bán bị trả lại nhập kho giá 1.000.000đ, chi tiền mặt thanh toán
cho khách hàng, giá bán 2.000.000đ, thuế GTGT 10%
11/Chi tiền mặt nộp thuế GTGT 5.000.000đ
Yêu cầu:
Định khoản và lên sơ đồ chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Ghi sổ chi tiết TK
133,3331, Lập báo cáo thuế GTGT
BÀI SỐ 2:
Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau:
Số dư đầu tháng 1: Tài khoản 3333 20.000.000đ
Tình hình phát sinh trong tháng như sau:
1/Chuyển khoản nộp thuế xuất khẩu nợ tháng trước 20.000.000đ
2/Xuất kho chuyển hàng ra cảng xuất khẩu, giá xuất kho 100.000.000đ, giá bán
10.000USD CIF.HCM, thanh toán L/C. (giá bán bao gồm thuế xuất khẩu 3%)
Nhận thông báo thuế xuất khẩu 3%, tỷ giá thanh toán 16.000đ/USD, chưa nộp thuế.
Cuối tháng khách hàng đã nhận được hàng.
3/Mua TSCĐ hữu hình phục vụ ở bộ phận bán hàng giá 500.000.000đ, thuế GTGT 5%,
lệ phí trước bạ 10.000.000đ, phí đăng ký 2.000.000đ, tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt.
4/Nhận giấy báo...
CHƯƠNG 9: THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN
BÀI SỐ 1:
Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tài liệu như
sau:
Số dư đầu tháng 7 tài khoản 33311 : 5.000.000đ
Trong tháng 7 phát sinh tình hình sau:
1/Mua vật liệu nhập kho giá 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Chuyển
khoản thanh toán cho người bán phần còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán được
hưởng 2% trên giá mua chưa thuế.
2/Nhận hóa đơn giảm giá hàng vật liệu đã mua nhập kho 2.000.000đ, thuế GTGT 10%,
đã thu bằng tiền mặt.
3/Chi phí điện, nước, tiếp khách phục vụ kinh doanh 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã
thanh toán bằng tiền mặt.
4/Ký hợp đồng cho thuê máy (hoạt động chuyên kinh doanh 3 tháng, giá
4.000.000đ/tháng, thuế GTGT 5%, nhận tiền trước 3 tháng. Chuyển TSCĐ cho thuê,
doanh nghiệp thu tiền cho thuê bằng tiền mặt.
5/Bán TSCĐ nguyên giá 50.000.000đ, giá trị hao mòn 40.000.000đ, giá bán 4.000.000đ,
thuế GTGT 5% chưa thu tiền. Phí vận chuyển 200.000 đ đã chi bằng tiền mặt.
6/Chi tiền mặt mua nguyên liệu giá 100.000.000đ, chuyển ngay vào xưởng sản xuất.
7/Bán sản phẩm giá bán 40.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.Khách hàng thanh
toán sớm được hưởng chiết khấu 1% giá thuế (không được giảm thuế GTGT), thu
tiền mặt phần còn lại.
8/Bán hàng miễn thuế xuất khẩu giá bán 5.000USD CIF.HCM chưa thanh toán, thuế
GTGT 0%, tỷ giá thanh toán 16.000đ/USD
9/Bán hàng chiết khấu thương mại 3%, giá bán 20.000.000đ (giá chưa giảm), cộng
thuế GTGT 10%, thu tiền mặt (giảm trừ thẳng trên hóa đơn)
10/Nhận sản phẩm đã bán bị trả lại nhập kho giá 1.000.000đ, chi tiền mặt thanh toán
cho khách hàng, giá bán 2.000.000đ, thuế GTGT 10%
11/Chi tiền mặt nộp thuế GTGT 5.000.000đ
Yêu cầu:
Định khoản lên đồ chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Ghi sổ chi tiết TK
133,3331, Lập báo cáo thuế GTGT
BÀI SỐ 2:
Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau:
Số dư đầu tháng 1: Tài khoản 3333 20.000.000đ
Tình hình phát sinh trong tháng như sau:
1/Chuyển khoản nộp thuế xuất khẩu nợ tháng trước 20.000.000đ
2/Xuất kho chuyển hàng ra cảng xuất khẩu, giá xuất kho 100.000.000đ, giá bán
10.000USD CIF.HCM, thanh toán L/C. (giá bán bao gồm thuế xuất khẩu 3%)
Nhận thông báo thuế xuất khẩu 3%, tỷ giá thanh toán 16.000đ/USD, chưa nộp thuế.
Cuối tháng khách hàng đã nhận được hàng.
3/Mua TSCĐ hữu hình phục vụ bộ phận bán hàng giá 500.000.000đ, thuế GTGT 5%,
lệ phí trước bạ 10.000.000đ, phí đăng ký 2.000.000đ, tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt.
4/Nhận giấy báo nộp thuế môn bài năm nay 5.000.000đ, đã nộp bằng tiền mặt, kế toán
phân bổ 4 quý.
5/Mua quyền sử dụng đất giá 300.000.000đ, chi tiền mặt thanh toán số còn lại
200.000.000đ (trừ tiền đặt cọc 100.000.000đ). Nộp thuế chuyển quyền s dụng đất
100.000.000đ bằng chuyển khoản. Chi phí san lắp mặt bằng 30.000.000đ, thuế GTGT
5%, đã chi bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Định khoản và ghi vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
Bài tập thuế GTGT - Trang 2
Bài tập thuế GTGT - Người đăng: tri-tran-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thuế GTGT 9 10 294