Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống Hệ thống thông tin kế toán 2

Được đăng lên bởi Trung Đức Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌNH HUỐNG TỔNG HỢP AIS2
Công ty ABC là doanh nghiệp kinh doanh hàng kim khí điện máy. Công ty có 3 trung tâm ở các địa điểm
khác nhau trên địa bàn thành phố HCM, mỗi trung tâm vừa được dùng làm văn phòng, cửa hàng kinh
doanh và kho hàng hoá; trong đó có 1 văn phòng chính và 2 chi nhánh. Ngoài ra, công ty còn thuê 1 kho
hàng làm tổng kho. Nguồn hàng của công ty bao gồm mua trong nước trực tiếp từ các nhà sản xuất và
nhập khẩu. Khách hàng của công ty bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Đối với
các khách hàng là các doanh nghiệp hay các tổ chức, công ty công ty có chính sách bán trả chậm, thời
gian thanh toán tối đa là 30 ngày, chiết khấu thanh toán 5% nếu thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày
bán hàng. Đối với khách hàng khác có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, hay thay toán bằng
thẻ tín dụng. Sau khi thanh toán hay chấp nhận thanh toán, khách hàng sẽ nhận hàng. Việc giao hàng
được thực hiện trong ngày đối với tất cả khách hàng trong phạm vi thành phố. Đối với khách hàng ngoài
phạm vi thành phố, công ty sẽ vận chuyển hàng giao cho khách hàng, phí vận chuyển tính riêng và khách
hàng sẽ phải thanh toán khoản phí này. Khách hàng có thể sử dụng thử hàng trong 5 ngày, và được đổi
hàng 1 lần nếu không vừa ý, hoá đơn giá trị gia tăng sẽ được xuất giao cho khách hàng ngay sau khi
khách hàng thanh toán (nếu thanh toán ngay) hoặc khi khách hàng nhận hàng và chấp nhận thanh toán
(đối với khách hàng là DN, tổ chức).
Quy trình bán hàng tại cửa hàng được mô tả tóm tắt như sau: Khi khách hàng đến mua hàng, nhân viên
phụ trách quầy hàng sẽ tư vấn, giúp khách hàng chọn lựa và quyết định mua, sau đó viết phiếu bán hàng
gồm 2 liên, ghi tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã hàng và số lượng hàng mua, tổng trị giá thanh
toán (bao gồm thuế GTGT), mã số nhân viên bán hàng. Liên 1 Phiếu bán hàng nhân viên bán hàng lưu,
sau đó nhân viên bán hàng hướng dẫn khách hàng cầm liên 2 của phiếu bán hàng đến quầy thu ngân để
thanh toán. Sau khi thu tiền (tiền mặt hay thẻ tín dụng) nhân viên thu ngân nhập liệu vào máy tính, in
Hoá đơn GTGT (kiêm Phiếu giao hàng) làm 4 liên, ký tên sau đó chuyển liên 2 chứng từ này cho nhân
viên giao nhận hàng, liên 1 lưu kèm phiếu bán hàng theo số hoá đơn; liên 3, 4 giao cho khách hàng để
chờ nhận hàng; đồng thời in Phiếu xuất kho (2 liên), chuyển cả 2 liên cho bộ phận kho. Thủ kho ký tên
trên cả 2 liên của Phiếu xuất kho sau khi xuất giao hàng, liên 2 PXK kèm th...
1
TÌNH HUỐNG TỔNG HỢP AIS2
Công ty ABC là doanh nghiệp kinh doanh hàng kim khí điện máy. Công ty có 3 trung tâmcác đa đim
khác nhau trên đa bàn thành ph HCM, mi trung tâm vừa đưc dùng làm văn phòng, cửa hàng kinh
doanh kho hàng hoá; trong đó 1 văn phòng chính 2 chi nhánh. Ngoài ra, công ty còn thuê 1 kho
hàng làm tng kho. Nguồn hàng của công ty bao gồm mua trong nước trực tiếp tcác nhà sản xuất và
nhập khẩu. Khách hàng của công ty bao gồm các doanh nghiệp, t chức, cá nhân trên toàn quc. Đi với
các khách hàng là các doanh nghiệp hay các tchức, công ty công ty chính sách n trchậm, thời
gian thanh toán ti đa là 30 ngày, chiết khấu thanh toán 5% nếu thanh toán trong vòng 10 ngày k từ ngày
bán hàng. Đi với khách hàng khác th thanh toán bằng tiền mặt, chuyn khoản, hay thay toán bằng
thẻ tín dụng. Sau khi thanh toán hay chấp nhận thanh toán, khách hàng sẽ nhận hàng. Việc giao hàng
đưc thực hiện trong ngày đi với tất cả khách hàng trong phạm vi thành ph. Đi với khách hàng ngoài
phạm vi thành ph, công ty sẽ vận chuyn hàng giao cho khách hàng, phí vận chuyn tính riêng và khách
hàng sẽ phải thanh toán khoản phí này. Khách hàng có th sdụng thử hàng trong 5 ngày, đưc đi
hàng 1 lần nếu không vừa ý, hoá đơn giá tr gia tăng sẽ đưc xuất giao cho khách hàng ngay sau khi
khách hàng thanh toán (nếu thanh toán ngay) hoặc khi khách hàng nhận hàng và chấp nhận thanh toán
(đi với khách hàng là DN, t chức).
Quy trình bán hàng tại cửa hàng đưc mô tả tóm tắt như sau: Khi khách hàng đến mua hàng, nhân viên
phụ trách quầy hàng sẽ tư vấn, giúp khách hàng chọn lựa quyết đnh mua, sau đó viết phiếu bán hàng
gồm 2 liên, ghi tên khách hàng, đa chỉ, s điện thoại, hàng và s ng hàng mua, tng tr giá thanh
toán (bao gồm thuế GTGT), mã s nhân viên bán hàng. Liên 1 Phiếu n hàng nhân viên bán hàng lưu,
sau đó nhân viên n hàng hướng dẫn khách hàng cầm liên 2 của phiếu bán hàng đến quầy thu ngân đ
thanh toán. Sau khi thu tiền (tiền mặt hay thẻ tín dụng) nhân viên thu ngân nhập liệu vào máy tính, in
Ho đơn GTGT (kiêm Phiu giao hng) làm 4 liên, tên sau đó chuyn liên 2 chứng tnày cho nhân
viên giao nhận ng, liên 1 lưu km phiếu bán hàng theo s hoá đơn; liên 3, 4 giao cho khách hàng đ
chờ nhận hàng; đồng thời in Phiu xut kho (2 liên), chuyn cả 2 liên cho bphận kho. Thủ kho tên
trên cả 2 liên của Phiu xut kho sau khi xuất giao hàng, liên 2 PXK km theo hàng chuyn cho b phận
giao hàng, liên 1 chuyn cho kế toán. Nhân viên b phận giao nhận hàng kim tra đi chiếu PXK (liên 2)
với hoá đơn (liên 2), ký xác nhận trên PXK chuyn PXK về b phận kho, thủ kho lưu và cập nhật d
liệu kho. Hàng đưc giao cho khách hàng kim nhận, khách hàng ký tên trên Ho đơn GTGT (liên 2 v 4)
sau đó b phận giao hàng chuyn cho kế toán liên 2, lưu liên 4 theo s hoá đơn, liên 3 của Ho đơn
GTGT khách hàng gi.
Cui mi ngày, nhân viên thu ngân đi chiếu chứng từ lưu  thu ngân, kim đếm tiền và np cho thủ quỹ,
đồng thời căn cứ vào ho đơn GTGT lập báo o bán hàng np cho kế toán; trong đó tng hp doanh s
bán thanh tn bằng tiền mặt, bán thanh toán bằng thẻ tín dụng. Kế toán đi chiếu báo cáo bán hàng với
phiếu xuất kho (liên 1), hoá đơn GTGT (liên 2), sau đó nhập liệu và in phiếu thu tương ứng với s tiền
thu bằng tiền mặt làm 2 liên, đi chiếu với tiền thực thu, tiến hành các thủ tục thu tiền, sau đó cập nhật d
liệu kế toán. Phiếu thu liên 1 lưu  kế toán, liên 2 lưu thủ quỹ. Đồng thời, đi vi doanh s bán thanh
toán qua thtín dụng, kế toán đi chiếu các chứng từ liên quan (hoá đơn GTGT, Phiếu XK, báo cáo bán
hàng), phân loại thanh toán theo từng loại thẻ, lập bảng kê thu tiền qua bằng thẻ tín dụng, cập nhật d liệu
kế toán, lưu chứng từ.
Trường hp khách hàng là các t chức, mua trả chậm, quy trình bán hàng diễn ra như sau: khách hàng sẽ
gửi đơn đặt hàng đến phòng kinh doanh của công ty, ghi rõ các mặt hàng mua, điều kiện giao hàng và
điều kiện thanh toán. kinh doanh kim tra điều kiện thanh toán, nếu phù hp với chính sách tín dụng
của công ty sẽ yêu cầu nhân viên phòng kinh doanh nhập liệu và in Lệnh xut hng kiêm phiu Xut kho
làm 3 liên, ký duyệt lệnh xuất hàng. Liên 1 lưu tại Phòng kinh doanh, liên 2 3 chuyn xung kho đ
làm thủ tục xuất hàng. Sau khi xuất hàng b phận kho kim tra d liệu, nhập slưng thực xuất in
Bài tập tình huống Hệ thống thông tin kế toán 2 - Trang 2
Bài tập tình huống Hệ thống thông tin kế toán 2 - Người đăng: Trung Đức Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tình huống Hệ thống thông tin kế toán 2 9 10 159