Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tóan

Được đăng lên bởi hieuphanminh76
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT QUẢ CT – SCANNER SỌ XOANG

Họ và Tên VÕ THỊ KẾ

Tuổi:57T

Địa chỉ: LONG AN
Bác sĩ chỉ định: Bs HIEU
Chẩn đoán: Đau đầu .
KẾT QUẢ
:
XOANG:
- Các xoang bướm và trán hai bên sáng.
- Dày niêm mạc xoang hàm và các tế bào sàng hai bên.
HỐ SAU :
- Não thất 4 ở giữa, không giãn.
- Không bất thường đậm độ nhu mô tiểu não và thân não.
- Các bể dịch não - tủy nền sọ đậm độ, kích thước bình thường.
- Thương tổn chóan chổ sát sọ ngòai não vùng chẩm trái kích thước 15mm. Thương tổn có đóng vôi.
TẦNG TRÊN LỀU :
- Cấu trúc đường giữa không lệch.
- Hệ thống não thất vị trí, hình dáng, kích thước bình thường.
- Không thấy bất thường đậm độ nhu mô não.
- Rãnh vỏ não bình thường.
KẾT LUẬN :
THEO DÕI MENINGIOMA VÙNG CHẨM 15MM.
VIÊM XOANG HÀM VÀ SÀNG HAI BÊN.
ĐỀ NGHỊ: CT COE CE HAY MRI NÃO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06/08/2014

BS. VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN

...
KẾT QUẢ CT – SCANNER SỌ XOANG
Họ và Tên VÕ THỊ KẾ Tuổi:57T
Địa chỉ: LONG AN
Bác sĩ chỉ định: Bs HIEU
Chẩn đoán: Đau đầu .
KẾT QUẢ :
XOANG:
- Các xoang bướm và trán hai bên sáng.
- Dày niêm mạc xoang hàm và các tế bào sàng hai bên.
HỐ SAU :
- Não thất 4 ở giữa, không giãn.
- Không bất thường đậm độ nhu mô tiểu não và thân não.
- Các bể dịch não - tủy nền sọ đậm độ, kích thước bình thường.
- Thương tổn chóan chổ sát sọ ngòai não vùng chẩm trái kích thước 15mm. Thương tổn có đóng vôi.
TẦNG TRÊN LỀU :
- Cấu trúc đường giữa không lệch.
- Hệ thống não thất vị trí, hình dáng, kích thước bình thường.
- Không thấy bất thường đậm độ nhu mô não.
- Rãnh vỏ não bình thường.
KẾT LUẬN :
THEO DÕI MENINGIOMA VÙNG CHẨM 15MM.
VIÊM XOANG HÀM VÀ SÀNG HAI BÊN.
ĐỀ NGHỊ: CT COE CE HAY MRI NÃO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06/08/2014
BS. VÕ NGUYỄN THÀNH NHÂN
bài tập tóan - Người đăng: hieuphanminh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập tóan 9 10 234