Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chi tiết chuyên nhành kế toán : Hoàn thiện kê toán xác định chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp TMDV

Được đăng lên bởi dragonlord9x
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

A- PHẦN MỞ ĐẦU
Căn chỉnh lề chưa chuẩn
1. Lý do chọn đề tài.
1.1. Lý do khách quan.
Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra liên tục theo một quy trình
nhất định, để quy trình này hoạt động có hiệu quả và đem lại lợi ích mong muốn
cho doânh nghiệp thì cần phải có thông tin, kiểm tra và giám sát về mọi mặt hoạt
động kinh tế tài chính của Công ty. Hạch toán kế toán sẽ thực hiện đầy đủ chức
năng này giúp cho người quản lý luôn đưa ra những quyết định đúng trong kinh
doanh. Cụ thể là hạch toán kế toán sẽ tiến hành ghi chép, phân loại, tổng hợp, báo
cáo…Từ đó xác định được chi phí, doanh thu và kết quả của một kỳ kinh doanh.
Qua việc phân tích số liệu do kế toán cung cấp, người quản lý đưa ra quyết
định kỳ tiếp theo nên sản xuất kinh doanh mặt hàng nào, từ đó có biện pháp điều
chỉnh phù hợp nhằm giảm bớt chi phí, tăng mức doanh thu để mang lại lợi nhuận
cao hơn cho Công ty, vì mục tiêu cao nhất mà công ty luôn vươn tới là tối đa hóa
lợi nhuận. Do vậy mà công tác hạch toán kế toán luôn chiếm vị trí quan trọng
trong hệ thống quản lý của Công ty. Và trong tất cả các khâu của quá trình hạch
toán thì khâu xác định kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng và quan trọng nhất
đối với tồn tại và phát triển của doanh nghịêp. Do đó quá trình xác định kết quả
kinh doanh như thế nào để cung cấp những thông tin cần thiết cho lãnh đạo trong
việc phân tích đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh đầu tư có hiệu quả
nhất là điều mà kế toán hết sức quan tâm.
1.2. Lý do chủ quan.
Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH
MTV Đại Ngọc Tiến, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Thương
cùng các anh chị Phòng kế toán của công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà
trường, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đại Ngọc Tiến trong
điều kiện áp dụng phần mềm kế toán” làm báo cáo tốt nghiệp cho mình./
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
GHVD: Nguyễn Thị Thương

-1-

SV: Vũ Văn Phúc-KT8A

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

- Xác định cơ sở khoa học của việc nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản
xuất kinh doanh và xác định giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đại
Ngọc Tiến trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán.
- Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và xác
định giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đại Ngọc Tiến trong điều kiện
áp dụng phần mềm kế toán.
- Khảo sát thực tiễn ...
Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
A- PHẦN MỞ ĐẦU
Căn chỉnh lề chưa chuẩn
1. Lý do chọn đề tài.
1.1. Lý do khách quan.
Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra liên tục theo một quy trình
nhất định, để quy trình này hoạt động có hiệu quả và đem lại lợi ích mong muốn
cho doânh nghiệp thì cần phải có thông tin, kiểm tra và giám sát về mọi mặt hoạt
động kinh tế tài chính của Công ty. Hạch toán kế toán sẽ thực hiện đầy đủ chức
năng này giúp cho người quản lý luôn đưa ra những quyết định đúng trong kinh
doanh. Cụ thể là hạch toán kế toán sẽ tiến hành ghi chép, phân loại, tổng hợp, báo
cáo…Từ đó xác định được chi phí, doanh thu và kết quả của một kỳ kinh doanh.
Qua việc phân tích số liệu do kế toán cung cấp, người quản lý đưa ra quyết
định kỳ tiếp theo nên sản xuất kinh doanh mặt hàng nào, từ đó có biện pháp điều
chỉnh phù hợp nhằm giảm bớt chi phí, tăng mức doanh thu để mang lại lợi nhuận
cao hơn cho Công ty, vì mục tiêu cao nhất mà công ty luôn vươn tới là tối đa hóa
lợi nhuận. Do vậy mà công tác hạch toán kế toán luôn chiếm vị trí quan trọng
trong hệ thống quản lý của Công ty. Và trong tất cả các khâu của quá trình hạch
toán thì khâu xác định kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng và quan trọng nhất
đối với tồn tại và phát triển của doanh nghịêp. Do đó quá trình xác định kết quả
kinh doanh như thế nào để cung cấp những thông tin cần thiết cho lãnh đạo trong
việc phân tích đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh đầu tư có hiệu quả
nhất là điều mà kế toán hết sức quan tâm.
1.2. Lý do chủ quan.
Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập ti Công ty TNHH
MTV Đại Ngọc Tiến, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Tơng
cùng các anh chị Phòng kế toán của công ty, kết hợp với kiến thức đã học nhà
trường, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Đại Ngọc Tiến trong
điều kiện áp dụng phần mềm kế toán” làm báo cáo tốt nghiệp cho mình./
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
GHVD: Nguyễn Thị Thương - 1 - SV: Vũ Văn Phúc-KT8A
Báo cáo chi tiết chuyên nhành kế toán : Hoàn thiện kê toán xác định chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp TMDV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chi tiết chuyên nhành kế toán : Hoàn thiện kê toán xác định chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp TMDV - Người đăng: dragonlord9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Báo cáo chi tiết chuyên nhành kế toán : Hoàn thiện kê toán xác định chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp TMDV 9 10 314