Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo công ty đông á

Được đăng lên bởi My Heaven
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ Viết Tắt

Tên Đầy Đủ

AEA

Công ty TNHH Kiểm toán Đông á

BCTC

Báo cáo tài chính

DN

Doanh nghiệp

KH

Khách hàng

KT

Kiểm toán

KTV

Kiểm toán viên

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

2

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng số
Bảng 1.1:
Bảng 1.2:

Sơ đồ

Tên bảng
Danh sách kiểm toán viên
Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của
đơn vị thực tập

Trang

Phụ
lục số

21
22

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Tên sơ đồ

Trang

Sơ đồ 1.1

Mô hình tổ chức của công ty

6

Sơ đồ 1.2

Bộ máy tổ chức của công ty

19

Sơ đồ 2.1

Tương tác trong công tác đoàn kiểm toán
Tóm tắt quy trình chung trong kiểm toán báo cáo tài chính
tại Công ty kiểm toán ĐÔNG Á

24

Sơ đồ 2.2

Sơ đồ 2.3: Quy trình phát hành báo cáo kiểm toán

3

26
31

Chương I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐÔNG Á
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán Đông Á
1.1.1 Hoàn cảnh ra đời
Công ty TNHH Kiểm toán Đông á được thành lập và hoạt động theo Luật
doanh nghiệp. Tháng 5 năm 2003, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
cho phép thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002195
với tên giao dịch là: Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam - VNAudit.
Đến năm 2005, Chính phủ quy định các doanh nghiệp kiểm toán không
có loại hình là Công ty cổ phần, theo đó đến tháng 3/2006, Công ty đã chính
thức chuyển đổi lại thành mô hình Công ty TNHH và được Sở Kế hoạch và Đầu
tư Hà Nội cho phép thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0102025584 ngày 27/3/2006 với tên giao dịch là Công ty TNHH Kiểm toán và
Tư vấn VN - VNAudit. Đến ngày 20/11/2009 Công ty đổi tên thành:
Tên công ty:
Tên cũ:

Công ty TNHH Kiểm toán Đông á - AEA
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam –

NAudit
Mã số doanh nghiệp:0101365303
Mã số thuế:

0101365303

Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài:
Eastern Asia auditing company limited
Tên công ty viết tắt:

AEA audit co., LTD

4

Mô hình tổ chức
Công ty gồm có trụ sở chính, văn phòng giao dịch và 04 văn phòng của Công ty
đặt tại Thành phố Hà Nội bao gồm:

VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN I

VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN II

VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN III

VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN IV

Sơ đồ 1.1 Mô hình tổ chức của công ty(Nguồn: Phòng NV3- ĐÔNG Á)
Trụ sở chính của công ty
Địa chỉ :

Số 22 phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba
VĂN PHÒNG CÔNG TY

Đình, TP. Hà Nội
Tel
Fax

:
:

04 - 37152655

04 - 37152656

Hotline :

0973612299 (Tổng Giám đốc)

Email

:

vnaudit96@yahoo.com

Web

:

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY


Chức năng:

Hoạt động ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo công ty đông á - Người đăng: My Heaven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
báo cáo công ty đông á 9 10 9