Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo điện lực

Được đăng lên bởi lekimhue111191
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo cáo thực tập

Khoa Kế Toán

PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN LỰC BA CHẼ
1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của Điện lực Ba Chẽ:
Căn cứ Quyết định số: 3473/ QĐ- ĐQN- TCLĐ ngày 05 tháng 1 năm
2006 của Giám đốc Điện lựcĐiện lực Ba Chẽ V/v; Công bố quyết định thành lập
Điện lực Ba Chẽ trực thuộc Điện lựcĐiện lực Ba Chẽ.
Tên doanh nghiệp: Điện lực Ba Chẽ
Địa chỉ: Khu 7 Thị Trấn Ba Chẽ - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.2213.888

Fax: 033.3888.818

Email: ĐL bache@gmail.com
Tài khoản: 8007211010008 tại Ngân hàng NN&PTNT Ba Chẽ
Mã số thuế: 0100100417005
Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hữu Luân - Giám Đốc
* Chức năng ngành nghề:
Ngay sau khi Công bố thành lập Điện lực Ba Chẽ được biên chế 15
CBCNV trong đó có 01 P. Trưởng phụ trách Điện lực, 01 Kỹ thuật viên và 01
nhân viên Kinh tế còn lại là công nhân.
* Công tác quản lý vận hành:
Đường dây trung áp: Chủ yếu quản lý đường dây trung áp 375 E56
tổng chiều dài trên một trăm km trải dài trên bốn huyện.
Trạm biến áp: có 47 trạm trong đó có 33 trạm khách hàng quản lý kinh
doanh bán điện. Đường dây 0,4 kV: Chủ yếu do khách hàng quản lý như các
Hợp tác xã, Trung tâm điện nước, lưới điện cũ nát, chắp vá nhiều;
2. Đặc điểm của ngành nghề kinh doanh và thị trường kinh doanh.
Lĩnh vực hoạt động của Điện lực Ba Chẽ:
- Kinh doanh bán điện, sản xuất, sữa chữa khảo sát và thiết kế công trình
điện, xây lắp...
- Tổ chức triển khai đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng và thiết bị
viễn thông.
Tuy mới thành lập thời gian chưa phải là dài cùng với sự biến động của
nền kinh tế, Điện lực gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình.
SV: Nguyễn Phương Thảo

MSV:12403635

Báo cáo thực tập
Khoa Kế Toán
Song với sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn cán bộ, công nhân Điện lực luôn tự đổi
mới mình để tồn tại và phát triển. Năng động sáng tạo để tìm việc làm tổ chức nhân
lực phù hợp - phân phối tiền lương hợp lý, không ngừng nâng cao mức thu nhập cải
thiện đời sống.
- Thị trường kinh doanh.
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm bình quân 472.172.298 đ/tháng . Ngoài ra
Điện lực Ba Chẽ còn kinh doanh viễn thông từ năm 2007, đến nay đã có 676
thuê bao, doanh thu cước trung bình 11.310.042 đ/tháng.
Hiện nay, toàn huyện Ba Chẽ có 68/73 thôn, khu có điện lưới quốc gia
đến trung tâm, 4.003 hộ trong tổng số 4.324 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc
gia, trong đó có trên 2.935 hộ ở vùng nông thôn.
3. Đặc điểm tổ chức họat động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản
lý của Điện Lực Ba chẽ:
3.1. Tổ chức hoạt động kinh doanh.
Tổ chức bộ máy sản xuất kinh ...
Báo cáo thực tập Khoa Kế Toán
PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN LỰC BA CHẼ
1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của Điện lực Ba Chẽ:
Căn cứ Quyết định số: 3473/ QĐ- ĐQN- TCLĐ ngày 05 tháng 1 năm
2006 của Giám đốc Điện lựcĐiện lực Ba Chẽ V/v; Công bố quyết định thành lập
Điện lực Ba Chẽ trực thuộc Điện lựcĐiện lực Ba Chẽ.
Tên doanh nghiệp: Điện lực Ba Chẽ
Địa chỉ: Khu 7 Thị Trấn Ba Chẽ - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.2213.888 Fax: 033.3888.818
Email: ĐL bache@gmail.com
Tài khoản: 8007211010008 tại Ngân hàng NN&PTNT Ba Chẽ
Mã số thuế: 0100100417005
Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hữu Luân - Giám Đốc
* Chức năng ngành nghề:
Ngay sau khi Công bố thành lập Điện lực Ba Chẽ được biên chế 15
CBCNV trong đó 01 P. Trưởng phụ trách Điện lực, 01 Kỹ thuật viên 01
nhân viên Kinh tế còn lại là công nhân.
* Công tác quản lý vận hành:
Đường dây trung áp: Chủ yếu quản đường dây trung áp 375 E56
tổng chiều dài trên một trăm km trải dài trên bốn huyện.
Trạm biến áp: có 47 trạm trong đó có 33 trạm khách hàng quản lý kinh
doanh bán điện. Đường dây 0,4 kV: Chủ yếu do khách hàng quản như các
Hợp tác xã, Trung tâm điện nước, lưới điện cũ nát, chắp vá nhiều;
2. Đặc điểm của ngành nghề kinh doanh và thị trường kinh doanh.
Lĩnh vực hoạt động của Điện lực Ba Chẽ:
- Kinh doanh bán điện, sản xuất, sữa chữa khảo sát thiết kế công trình
điện, xây lắp...
- Tổ chức triển khai đại các dịch v viễn thông công cộng thiết bị
viễn thông.
Tuy mới thành lập thời gian chưa phải dài cùng với sự biến động của
nền kinh tế, Đin lc gp không ít khó khăn trong hot đng kinh doanh ca mình.
SV: Nguyễn Phương Thảo MSV:12403635
Báo cáo điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo điện lực - Người đăng: lekimhue111191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo điện lực 9 10 150