Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kế toán tài chính 3

Được đăng lên bởi 04dhltdien-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán tài chính 3

Nhóm I – Lớp K8CK3A

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam hiện nay số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn và có vai
trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Nhưng do đặc trưng quy mô nhỏ, tập trung
trên một địa bàn hẹp nên mô hình tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và
vừa thường mang tính tập trung, cơ cấu tổ chức đơn giản trực tuyến. Nên bên
cạnh quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế
toán doanh nghiệp, ngày 14 thàng 9 năm 2006 Bộ Tài Chính đưa ra Quyết định
số 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ lựa chọn chế độ kế toán nào? Chúng ta hãy so
sánh kế toán nghiệp vụ mua – bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại theo
quyết định 15 và quyết định 48 để tìm ra những điểm giống và khác nhau. Từ đó
lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của
doanh nghiệp để đem lại hiểu quả cao nhất.
Để hiểu rõ hơn những vấn đề nêu trên, Nhóm I xin trình bày đề tài: “Kế
toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại theo
quyết định 15 và quyết định 48”.
Nội dung đề tài gồm 2 phần:
- Phần I: Lý thuyết
- Phần II: Bài tập vận dụng
Nhóm I xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình
của thầy để nhóm hoàn thành bài thảo luận này.

GVHD:Trần Mạnh Tường

1

Kế toán tài chính 3

Nhóm I – Lớp K8CK3A

A/ Lý thuyết
I. Cơ sở lý luận của Chuẩn mực Kế toán đến nghiệp vụ mua-bán hàng hóa
trong quyết định 15 và quyết định 48.
Sự khác nhau cơ bản giữa chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành
theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ
và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được thể hiện trong những
nội dung chủ yếu dưới đây.
1. Dấu hiệu nhận biết
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Vốn đăng ký kinh doanh: Dưới 10 tỷ đồng
- Lao động: Dưới 300 người
b) Doanh ngiệp lớn
- Vốn đăng ký kinh doanh : Trên 10 tỷ đồng
- Lao động: Trên 300 người.
2. Cơ sở hình thành:
- Quyết đinh 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là quyết
định 141.
- Quyết định 48: Dựa trên nền tảng quyết định 144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số
giống quyết định 15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ
chuyển từ quyết định 48 thành quyết định 15 được dễ dàng.
3. Về áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
+ Quyết định 15: Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
+ Quyết định 48:
Áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng ,bao gồm các chuẩn mực số:
 CM số 01 – Chuẩn mực chung
 CM số 05 ...
Kế toán tài chính 3 Nhóm I – Lớp K8CK3A
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam hiện nay số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn vai
trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Nhưng do đặc trưng quy nhỏ, tập trung
trên một địa bàn hẹp nên hình tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
vừa thường mang tính tập trung, cấu tổ chức đơn giản trực tuyến. Nên bên
cạnh quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bội Chính về việc ban hành chế độ kế
toán doanh nghiệp, ngày 14 thàng 9 năm 2006 Bộ Tài Chính đưa ra Quyết định
số 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ lựa chọn chế độ kế toán nào? Chúng ta hãy so
sánh kế toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại theo
quyết định 15 quyết định 48 để tìm ra những điểm giống khác nhau. Từ đó
lựa chọnáp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của
doanh nghiệp để đem lại hiểu quả cao nhất.
Để hiểu hơn những vấn đề nêu trên, Nhóm I xin trình bày đề tài: “Kế
toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp tơng mại theo
quyết định 15 và quyết định 48”.
Nội dung đề tài gồm 2 phần:
- Phần I: Lý thuyết
- Phần II: Bài tập vận dụng
Nhóm I xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình
của thầy để nhóm hoàn thành bài thảo luận này.
GVHD:Trần Mạnh Tường
1
Báo cáo kế toán tài chính 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kế toán tài chính 3 - Người đăng: 04dhltdien-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo kế toán tài chính 3 9 10 547