Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo kế toán tổng hợp

Được đăng lên bởi tranthithao
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3174 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước phát triển theo xu hướng hội nhập
với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới
WTO, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú đòi hỏi
luật pháp của Việt Nam phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển.
Kế toán là một trong những công cụ rất quan trọng để phục vụ công tác quản lý kinh tế
của đất nước. Nó góp phần ngày càng phát triển hoàn thiện về chuẩn mực và chế độ kế
toán hơn để tạo lập khuôn khổ pháp lý về kế toán.
Kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính
nó có vai trò trong việc quản lý tài chính cơ sở và quản lý điều hành nền kinh tế quốc dân.
Kế toán là công cụ để thu thập phản ánh, quản lý. Cung cấp thông tin và công cụ kiểm
soát, giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế, các cơ quan tổ chức đơn vị hộ kinh doanh và cá nhân người lao động. Số
liệu, tài liệu kế toán là căn cứ để xác định quyền và trách nhiệm pháp lý về quản lý, sử
dụng tài sản, nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong sử dụng các
khoản kinh phí của cơ quan, tổ chức đơn vị và của kinh tế. Vì vậy, có thể nói kế toán
không những là công cụ để doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Các
đơn vị quản lý kinh phí và sử dụng kinh phí mà còn là công cụ quan trọng để tính toán,
xây dựng, kiểm tra và kiểm soát việc chấp hành ngân sách nhà nước, giám sát việc sử
dụng vốn, nguồn vốn, chế độ tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận của đơn vị.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán, với những kiến thức em đã được học
ở nhà trường và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thành
Đạt Khoái Châu em đã nghiên cứu quy trình kế toán từng thành phần từ đầu đến cuối.
Trong suốt quá trình thực tập, em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo với các
phương pháp tiếp cận vấn đề một cách khoa học và được sự quan tâm hướng dẫn nhiệt
tình, cặn kẽ của thầy Nguyễn Quốc Phóng và các anh chị trong Công ty TNHH Thương
mại và sản xuất Thành Đạt Khoái Châu để em luôn hoàn thành bài viết nhưng không
tránh khỏi những thiếu sót do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế. Để bài viết
được hoàn thiện hơn em rất mong sự đóng góp của thầy cô giáo và các thành viên trong
Công ty.
Em xin chân thành

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
SẢN XUẤT THÀNH ĐẠT KHOÁI CHÂU
1.1. Quá trình hình thành và phát triển củ...
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước phát triển theo xu hướng hội nhập
với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới
WTO, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú đòi hỏi
luật pháp của Việt Nam phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển.
Kế toán một trong những công cụ rất quan trọng để phục vụ công tác quản kinh tế
của đất nước. góp phần ngày càng phát triển hoàn thiện về chuẩn mực chế độ kế
toán hơn để tạo lập khuôn khổ pháp lý về kế toán.
Kế toán một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản kinh tế, tài chính
nó có vai trò trong việc quản lý tài chính cơ sở và quản lý điều hành nền kinh tế quốc dân.
Kế toán công c để thu thập phản ánh, quản . Cung cấp thông tin công cụ kiểm
soát, giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong c doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế, các quan tổ chức đơn v hộ kinh doanh và nhân người lao động. S
liệu, tài liệu kế toán căn cứ để xác định quyền trách nhiệm pháp về quản lý, s
dụng tài sản, nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong sử dụng các
khoản kinh phí của quan, tổ chức đơn vị và của kinh tế. vậy, thể nói kế toán
không những công cụ để doanh nghiệp quản điều hành hoạt động kinh doanh. Các
đơn vị quản kinh phí sử dụng kinh p còn công cụ quan trọng để tính toán,
xây dựng, kiểm tra kiểm soát việc chấp hành ngân sách nhà nước, giám sát việc s
dụng vốn, nguồn vốn, chế độ tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận của đơn vị.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán, với những kiến thức em đã được học
nhà trườngqua thời gian thực tập tại ng ty TNHH Thương mại và sản xuất Thành
Đạt Khoái Châu em đã nghiên cứu quy trình kế toán từng thành phần t đầu đến cuối.
Trong suốt q trình thực tập, em đã được s hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo với các
phương pháp tiếp cận vấn đề một cách khoa học được sự quan tâm hướng dẫn nhiệt
tình, cặn kẽ của thầy Nguyễn Quốc Phóng c anh chị trong Công ty TNHH Thương
mại sản xuất Thành Đạt Khoái Châu để em luôn hoàn thành i viết nhưng không
tránh khỏi những thiếu sót do trình độ kiến thức kinh nghiệm còn hạn chế. Để bài viết
được hoàn thiện n em rất mong sự đóng góp của thầy giáo các thành viên trong
Công ty.
Em xin chân thành
báo cáo kế toán tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo kế toán tổng hợp - Người đăng: tranthithao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
báo cáo kế toán tổng hợp 9 10 515