Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng la hiên

Được đăng lên bởi Linh Leo Lẻo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 10 lần
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG LA HIÊN VVMI
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập cách đây gần
20 năm. Trong thời gian đó, Công ty đã có những bước phát triển không
ngừng. Từ sự tìm hiểu thông tin trên báo chí, internet và từ thông tin đại
chúng, sau đây tôi sẽ nêu ra một số điểm quan trọng trong quá trình hình
thành và phát triển của Công ty như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên
VVMI
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng La
Hiên VVMI
1.1 Tên và địa chỉ Công ty
Hiện nay, Công ty có tên chính thức như sau:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
- Tên viết tắt: LHC
- Tên tiếng Anh: LA HIEN CENMENT JOIN STOCK COMPANY
Biểu tượng của Công ty:

Địa chỉ của Công ty:
- Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh
Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280 3829154
- Fax: 0280 3829 056
- Tài khoản số: 39010000000429 Ngân hàng ĐT & PT Thái Nguyên.
- Email: congtycpxmlh@yahoo.com.vn
- Website: 
1.2. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển
của Công ty

1

Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo quyết định số 925/NLBCCB-LĐ ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương),
là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty Than Nội Địa, nay là Công ty
TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc – VVMI thuộc tập đoàn
than – khoáng sản Việt Nam – TKV.
Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quyết định số
3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên
Ngày 25/12/2006, Nhà máy xi măng La Hiên – VVMI được chuyển
thành Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Công ty Công nghiệp mỏ
Việt Bắc – TKV. Nhà máy Xi măng La Hiên – VVMI, là đơn vị trực thuộc
của Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – VVMI theo quyết định số 26/QĐHĐQT của Hội đồng quản trị Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV.
Sau khi cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên chuyển đổi thành
Công ty cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI
Ngày 01 tháng 1 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tổ chức quản lý
và hoạt đông theo Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11
năm 2005 và điều lệ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập theo giấy
đăng ký kinh doanh số: 1703000349 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái
Nguyên cấp ngày 01 tháng 01 năm 2008. Trong 15 năm phấn đấu xây dựng
và trưởng thành với những thành tích đã đạt đư...
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG LA HIÊN VVMI
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập cách đây gần
20 năm. Trong thời gian đó, Công ty đã những bước phát triển không
ngừng. Từ sự tìm hiểu thông tin trên báo chí, internet từ thông tin đại
chúng, sau đây tôi sẽ nêu ra một số điểm quan trọng trong quá trình hình
thành và phát triển của Công ty như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên
VVMI
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng La
Hiên VVMI
1.1 Tên và địa chỉ Công ty
Hiện nay, Công ty có tên chính thức như sau:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
- Tên viết tắt: LHC
- Tên tiếng Anh: LA HIEN CENMENT JOIN STOCK COMPANY
Biểu tượng của Công ty:
Địa chỉ của Công ty:
- Trụ s chính của Công ty đặt tại: La Hiên, huyện Nhai, tỉnh
Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280 3829154
- Fax: 0280 3829 056
- Tài khoản số: 39010000000429 Ngân hàng ĐT & PT Thái Nguyên.
- Email: congtycpxmlh@yahoo.com.vn
- Website: http://www.ximanglahien.com.vn
1.2. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển
của Công ty
1
báo cáo nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng la hiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng la hiên - Người đăng: Linh Leo Lẻo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
báo cáo nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng la hiên 9 10 562