Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi chuyenmonpgdchupah
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Mã chứng khoán: HAG (HSX)
HAG có và triển vọng lợi nhuận tốt trong dài hạn tuy
nhiên, rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu HAG được đánh giá
ở mức cao. Do đó, những nhà đầu tư đầu tư dài hạn, có
mức độ chấp nhận rủi ro tương đối cao có thể xem xét giải
ngân vào cổ phiếu HAG.

Chuyên viên phân tích: Trần Thị Hải Yến
Trung tâm phân tích ACBS
23/12/2013

HAG – Báo cáo phân tích

MUA
Giá định giá:
28.876
Giá thị trường: 21.200

Cập nhật ngày 23/12/2013

HAG – Báo cáo phân tích
Cập nhật đến ngày 23/12/2013

MUA

Giá định giá:
Giá thị trường:

28.876 đồng
21.200 đồng

Tái cấu trúc tập đoàn
Trong 2012, HAGL đã chuyển hướng đầu tư sang Myanmar nhằm tận dụng cơn
sốt bất động sản mới đang hình thành tại thị trường này. Để có thể đáp ứng nhu
cầu vốn đầu tư trong giai đoạn mới và cải thiện tình hình tài chính của công ty,
HAGL đã quyết định tái cấu trúc công ty và thay đổi chiến lược kinh doanh. Theo
đó, công ty sẽ chỉ tập trung vào hai lĩnh vực kinh doanh chính là Nông nghiệp và
Bất động sản.
Đối với ngành Nông nghiệp (cao su, mía đường và cọ dầu): Đây vẫn là lĩnh vực
ưu tiên số 1 của HAGL, được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng tiền lớn, ổn định, giúp HAGL
tránh được các rủi ro có tính chu kỳ từ kinh doanh bất động sản. Với lợi thế quỹ
đất lớn, liền vùng, thuận tiện để áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, HAGL tự tin lĩnh vực nông nghiệp sẽ đạt năng suất cao hơn và giá thành
cạnh tranh hơn trên thị trường.
Đối với ngành Bất động sản, HAGL chủ trương đa dạng hóa thị trường sang các
nước trong khu vực ASEAN. Hiện tại, HAGL đang tập trung đầu tư vào dự án Khu
phức hợp HAGL tại Myanmar trong khi đó sẽ tiến hành loại bỏ một số dự án bất
Đặc biệt,
động sản trong nước thông qua công ty An Phú.

Triển vọng dài hạn
Sau 2018, khi toàn bộ vườn cao su đi vào khai thác, lợi nhuận ròng của HAGL
được kỳ vọng ổn định ở mức cao 5.000-9.000 tỷ đồng/năm, tương đương với EPS
6.000-11.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong dài hạn, triển vọng của HAGL là khá
tích cực. Tỷ suất lợi nhuận gộp vào khoảng 45-60%, tỷ suất lợi nhuận ròng vào
khoảng 24-35% trong khi ROE vào khoảng 20-30%. Sau giai đoạn này (nếu
không có các kế hoạch đầu tư mới), doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn dự kiến
tăng trưởng ổn định 5-10%/năm trong dài hạn.

Định giá
Giá thị trường hiện tại của HAG thấp hơn kết quả định giá cùng thời điểm là 36%,
do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua cổ phiếu. Với những đánh giá rủi ro
trên, và triển vọng lợi nhuận cao, những nhà đầu t...
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
CÔNG TY C PHN HOÀNG ANH GIA LAI
Mã chng khoán: HAG (HSX)
HAG có và trin vng li nhun tt trong dài hn tuy
nhiên, ri ro khi đầu tư vào c phiếu HAG được đánh giá
mc cao. Do đó, nhng nhà đầu tư đầu tư dài hn, có
mc độ chp nhn ri ro tương đối cao có th xem xét gii
ngân vào c phiếu HAG.
Chuyên viên phân tích: Trn Th Hi Yến
Trung tâm phân tích ACBS
23/12/2013
Báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính - Người đăng: chuyenmonpgdchupah
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo tài chính 9 10 257