Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Bé XìTrum
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
………….0O0…………

Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Hương

Học sinh thực hiện:
Lớp:

Năm    

MSSV:

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn ……….. đã cho em
cơ hội được thực tập tại quý công ty. Đặc biệt em xin gởi lời cảm
ơn sâu sắc đến các cô, chú, anh, chị Phòng Kế Toán đã tận tình
giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực tập để em có thêm
kiến thức thực tế, có thể vận dụng những kiến thức đã học vào
công việc.
Đồng thời em cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã tạo điều kiện
cho sinh viên thực tập thực tế, học hỏi kinh nghiệm của những
người đi trước .Những kinh nghiệm ấy là hành trang quý báu cho
em trong công việc sau này.
Bài báo cáo thực tập này có thể hoàn thành tốt đó là nhờ vào
sự hướng dẫn nhiệt tình và tri thức của cô TS.Nguyễn Thị Hương –
Người đã hướng dẫn em ngay từ giây phút đầu, em xin gởi lời tri
ân đến cô. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài viết
này sẽ không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự chỉ
dẫn góp ý của các cô, chú, anh, chị Phòng Kế Toán và cô hướng
dẫn để em có thể sửa sai và hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tp, HCM, ngày … tháng … năm 2015
SVTT
……

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ngày … tháng … năm 2015
Giám đốc
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Điểm số

Điểm chữ

Ngày...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
………….0O0…………
Năm
Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Hương
Học sinh thực hiện:
Lớp: MSSV:
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: Bé XìTrum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 66