Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi huyenvuvt45
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán. Kế toán Việt Nam như một xu hướng tất yếu đã, đang và tiếp tục hội nhập với nền kế
toán quốc tế ngày một sâu rộng hơn. Hệ thống kế toán Việt nam đang và sẽ thay đổi để phù hợp
với thực tế và chuẩn mực kế toán quốc tế.
Hiện nay, đối với các doanh nghiệp thì bộ phận kế toán là bộ phận góp phần quan trọng
trong việc thành công của doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị kiểm soát tài chính từ đó đưa ra
những chiến lược cho tương lai cũng như sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Và trong thời
buổi kinh tế thị trường với cơ chế kinh doanh ngày càng thoáng và quy mô quốc tế hơn đòi hỏi
các con số kế toán của doanh nghiệp cũng phải công khai cũng như cần phải minh bạch hơn.
Sau quãng thời gian dài và học tập, em đã được tiếp xúc với thực tế. Kỳ thực tập chính là cơ
hội tốt nhất để em có thể hiểu biết hơn về kiến thức kế toán đồng thời vận dụng kiến thức sách
vở vào thực tế, bên cạnh đó em còn được học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp tại một doanh
nghiệp. Em xin chân thành cám ơn đến cô Nguyễn Thị Kim Cúc cũng như Công ty TNHH Trí
Hùng Việt đã giúp đỡ cũng như tạo điều kiện để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.

1

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRÍ HÙNG VIỆT
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TNHH TM-DV TRÍ HÙNG VIỆT
1.1.1.
Giới thiệu chung về công ty
Tên công ty : Công ty TNHH Thương Mại _ Dịch Vụ Trí Hùng Việt
Địa chỉ: 411/2 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0312198852
Điện thoại: (08) 62576753
Email : trihungviet@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Hùng Việt là một Công ty
chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy vi tính, mua bán
hàng kim khí điện máy, điện thoại, mua bán máy in, photocopy, máy fax, thiết bị văn phòng,
thiết bị ngoại vi và máy tính xách tay.
1.1.2.
Quá trình hình thành và phương hướng phát triển công ty
1.1.2.1.
Quá trình hình thành của Công ty
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Hùng Việt hoạt động hoạt động từ năm 2010.
Lúc mới thành lập, khách hàng chưa nhiều, qui mô công ty còn hạn hẹp, sau hơn 3 năm hoạt
động trên thị trường công ty đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường cũng
như xây dựng được niềm tin của mình đối với khách hàng, số nhân viên bình quân tăng từ 3
người lên đến 20 người do nhu cầu công việc.
1.1.2.2.

Phương hướng phát triển của công ty

Công ty đã đề ra các ...
LỜI MỞ ĐẦU

 !"#$%
$&%'(%)*) +,- .$
% ,/0 1'2 $% /3,4&56
#7#$%'
2,%8 9:$%!: ;<=
 > ?8  @%AB$&/%CD;)
E !)6)1 !F )/#GH%&?8 ' I
:4$B)I 1$8 , % ,>1JK
%/$%?8 F A> $F )<A:H1'
L- I 8=M-)6*@#'(N#C!1
+&M;&&:1.$O$%G I8 $O/%
P#:H;MJ)6=K%!, H8
 'Q*0%1> ,RSB(T@F )T> ,S22SC
25 - @UF )H.$&M::%%#,'
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: huyenvuvt45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 373