Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên đề Tiền lương

Được đăng lên bởi Bắp Rang Bơ
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 4655 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ.
------------------------------------

SINH VIÊN THỰC TẬP: LƯU THỊ NGỌC THÚY

ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN - TIN HỌC

Nha Trang, ngày…….tháng 01 năm 2013
1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
---------------------------------

SINH VIÊN THỰC TẬP: LƯU THỊ NGỌC THÚY

ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Mã ngành:
Lớp
: 11ALT_NT01
GVHD : ThS. Trần Thị Mỹ Châu.

Nha Trang, ngày…….tháng 01 năm 2013
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
------o0o------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỰC TẬP
Kính gởi:
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods – F17.
- Phòng Kế toán – Tài Vụ.
Em tên là : Lưu Thị Ngọc Thúy.
Lớp
: 11ALT_NT01 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng
Được sự giới thiệu của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng và sự
đồng ý của Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods – F17, trong quá trình
thực tập, em nhận được sự giúp đỡ tận tình của các Cô, Chú, Anh, Chị tại các phòng
ban. Em không chỉ được làm quen với các quy trình, nghiệp vụ mà còn học được tác
phong làm việc tại Công ty.
Nay em viết đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Nha Trang
Seafoods - F17 xác nhận quá trình thực tập của em tại Công ty. Thời gian thực tập bắt
đầu từ 31/12/2012 đến ngày 31/01/2013.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các Cô (Chú), Anh ( Chị) nhân
viên công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành bài thực tập này.
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Nha Trang, ngày…..tháng 01 năm 2013
SINH VIÊN THỰC TẬP

Lưu Thị Ngọc Thúy

3

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu, của cải hoặc thực
hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề Lao động của con người là vấn đề không thể thiếu
được. Có thể thấy lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc
sản xuất cũng như trong việc kinh doanh. Những người lao động làm việc cho người sử
dụng lao động họ đều được trả công, hay nói cách khác đó chính là thù lao mà người
lao động được hưởng khi họ bỏ ra sức lao động của mình.
Đối với người lao động, tiền lương có ý nghĩa vô cùng ...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ.
------------------------------------
SINH VIÊN THỰC TẬP: LƯU THỊ NGỌC THÚY
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN - TIN HỌC
Nha Trang, ngày…….tháng 01 năm 2013
1
Báo cáo thực tập chuyên đề Tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên đề Tiền lương - Người đăng: Bắp Rang Bơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên đề Tiền lương 9 10 730