Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Phương Liên Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Ký hiệu
CP
ĐVT
HH
KH
NK
SH
TK
XK

Nội dung
Cổ phần
Đơn vị tính
Hàng hóa
Khách hàng
Nhập khẩu
Số hiệu
Tài khoản
Xuất khẩu

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất nước Việt Nam ta đã và đang vươn mình để thay đổi, tự hoàn thiện hơn
sao cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng mong đợi. Đường lối
chính sách của Đảng ta về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

SV: Nguyễn Thị Phương Liên

1

MSV: 1154041697

nghĩa đã bước đầu gặt hái được những thành công nhất định. Từ khi đất nước ta hội
nhập WTO đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, bên cạnh đó
cũng có rất nhiều thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực sự linh hoạt, nhạy
bén để bắt nhịp kịp với xu hướng của thời đại mới. Thời đại mà các doanh nghiệp tự
quyết định lấy vận mệnh của mình, tự quyết định xem nên Sản xuất cái gì? Sản xuất
bằng cách nào? Và Sản xuất cho ai? Nếu không có những quyết định đúng đắn và
sáng suốt thì sẽ mang lại hiệu quả không cao, và buộc phải phá sản cũng là điều khó
tránh khỏi.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tồn tại, phát triển và kinh doanh
mang lại lợi nhuận được thì đó quả là một vấn đề khó khăn đối với tất cả các doanh
nghiệp. Như chúng ta đã biết, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là
vấn đề hết sức quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp
thương mại nói riêng. Phải làm sao để sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình
được người tiêu dùng biết đến, lựa chọn và tin tưởng sử dụng? Vấn đề này đã làm
cho các nhà quản trị của chúng ta không ít phen đau đầu để tìm giải pháp và hướng đi
phù hợp cho doanh nghiệp mình. Để giải quyết vấn đề nan giải này mỗi doanh
nghiệp cần phải có những chiến lược kinh doanh cụ thể để có thể đứng vững và phát
triển trong sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay của các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh
đó thì đội ngũ kế toán của công ty cũng cần phải thay đổi và phát triển sao cho phù
hợp với tình hình mới.
Trong sự phát triển không ngừng đó hệ thống kế toán nước ta đã có những thay
đổi để có thể phù hợp và kế toán bán hàng là một bộ phận không thể thiếu trong bộ
máy kế toán nói chung. Kế toán bán hàng nếu vận hành tốt đúng với chế độ sẽ giúp
nhà quản trị có nguồn thông tin đáng tin cậy để ra các quyết định sao cho đúng đắn,
góp phần không nhỏ cho hoạt động của công ty.
Xuất phát từ thực tế cũng như quá trình thực tập ở Công ty Cổ phần Thiết bị
3T Công Nghiệp, với những kiến thức đã được học tại nhà trường, cùng với sự hướng
dẫn nh...
DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu Nội dung
1 CP Cổ phần
2 ĐVT Đơn vị tính
3 HH Hàng hóa
4 KH Khách hàng
5 NK Nhập khẩu
6 SH Số hiệu
7 TK Tài khoản
8 XK Xuất khẩu
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất nước Việt Nam ta đã và đang vươn mình để thay đổi, tự hoàn thiện hơn
sao cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng mong đợi. Đường lối
chính sách của Đảng ta về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
1
SV: Nguyễn Thị Phương Liên MSV: 1154041697
Báo cáo thực tập công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Phương Liên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 9 10 594