Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty Thái Bình Dương

Được đăng lên bởi quynhnguyen2810hd
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HọcviệnNôngnghiệpViệtNam
BộmônTàichính

Chuyênđềthựctậpgiáotrình
ChuyênNgành:KếToánDoanhNghiệp

Tênđềtài:

ThựctrạngKếtoánnguyênvậtliệutạicôngtyTNHHTháiBìnhDương
GVHD:Th.sNguyễnĐăngTùng
SVthựchiện:LêHoàiThương– 571881
NguyễnThúyQuỳnh– 571858
BùiThịThùyTrang- 571751

Nộidungđềtài

MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ

NghiêncứuvấnđềKếtoánnguyênvậtliệu(NVL)côngtáckếtoánvàđềxuấtgiải
pháphoànthiệncôngtáckếtoánNVLtạicôngtyTNHHTháiBìnhDương

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG

 Têngọi:CôngtyTNHHTháiBìnhDương
 Địachỉ:Số46NgôMiễnThiệu–p.TiềnAn –TpBắcNinh
 Ngàycấpphéphoạtđộng: 11/07/2002
 Hìnhthứcsởhữuvốn:CôngtyTNHH
 Lĩnhvựckinhdoanh: Xâydựngcơbản
 Vốnđiềulệ: 51.1tỷvnđ
 Giámđốc:LêCôngThơm
 TổngsốCNV : 100laođộngthườngxuyên

Bancốvấn

Hộiđồngthànhviên

Giámđốc

PGĐKỹthuật

PhòngKHKT

PGĐnhânsự

PhòngTC-LĐ

Kếtoántrưởng

PhòngTC-KE

Cácxínghiệpvàcácđộithicôngxâydựng

SơđồbộmáyquảnlýcôngtyTNHHTháiBìnhDương

PGĐKinhdoanh

PhòngKT-KHTT

Biểusố1:Kếtquảsảnxuấtkinhdoanhnăm2012-2014
(Đvt: VNĐ)

Chỉtiêu

Năm2012

Năm2013

Năm2014

DoanhthuBHvàCCDV

40.723.468.179

83.372.368.179

65.780.978.148

Doanhthuthuần

40.723.468.179

83.372.358.179

65.780.978.148

Giávốnhàngbán

32.865.231.574

77.515.412.952

60.978.253.273

7.858.236.605

5.865.955.227

4.802.724.875

8.236.750

24.080.345

8.765.240

Chiphítàichính

1.649.042.583

1659.934.844

1.071.353.194

Chiphíquảnlýkinhdoanh

5.100.651.622

3.627.083.088

3.298.387.102

Lợinhuậnthuần

1.116.779.150

594.017.640

441.749.819

Tổnglợinhuậntrướcthuế

1.116.779.150

594.017.640

441.749.819

Lợinhuậngộp
Doanhthutàichính

Thuếthunhậpdoanhnghiệp

279.194.788

Lợinhuậnsauthuế

837.584.362

148.504.410
445.513.230

110.437.455
331.312.364

Đvt : Tỷ đồng

90
80
70
60
50

2012
2013
2014

40
30
20
10
0

DT thuần

Giá vốn

LN thuần

Biểuđồkếtquảsảnxuấtkinhdoanhcủacôngtynăm2012-2014

LN sau thuế

Sơđồtổchứcbộmáykếtoán

Kếtoántrưởng

KếtoánNHTM

Kếtoántiềnlươ

KếtoánTTcô

Kếtoánvậttưh

Kếtoántổngh

KếtoánTS

ngBHXH

ngnợ

ànghóa

ợp

CĐ

Kếtoáncácđơnvịtrựcthuộc

Sơđồhìnhthứckếtoánmáy

Sơđồluânchuyểnchứngtừtheophươngphápchứngtừghisổ

Ápdụngchếđộkếtoánthe
oquyếtđịnhsố48/2006/QĐBTC

Kếtoánmáytrêncơsởhìn
hthứcChứngtừghisổ

HạchtoánchitiếtNVL
Chứngtừkếtoánsửdụng:

•
•
•
•
•
•
•

Phiếunhậpkho(Mẫu01-VT)
Phiếuxuấtkho(Mẫu02-VT)
Phiếuxuấtkhokiêmvậnchuyểnnộibộ(Mẫu03-VT)
Biênbảnkiểmkêvậttư,sảnphẩm,hànghóa(Mẫu08-VT)
HóađơnGTGT- (MS 01 GTKT-LN)
Hóađơnbánhàngmẫu(02 GTKT-LN)
Thẻkho

Phươngpháphạchtoánchi...
HọcviệnNôngnghiệpViệtNam
BộmônTàichính
Chuyênđềthựctậpgiáotrình
Tênđềtài:
ThựctrạngKếtoánnguyênvậtliệutạicôngtyTNHHTháiBìnhDương
GVHD:Th.sNguyễnĐăngTùng
SVthựchiện:LêHoàiThương– 571881
NguyễnThúyQuỳnh– 571858
BùiThịThùyTrang- 571751
ChuyênNgành:KếToánDoanhNghiệp
Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty Thái Bình Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty Thái Bình Dương - Người đăng: quynhnguyen2810hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty Thái Bình Dương 9 10 590