Ktl-icon-tai-lieu

bao cao thuc tap ke toan

Được đăng lên bởi Thắng Phạm Ngọc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5742 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập 
"Kế toán nguyên vật 
liệu tại công ty xây 
dựng Định Phát"

MỤC LỤC
Báo cáo thực tập "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Định Phát"...................1
MỤC LỤC..........................................................................................................................2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, xu thế cạnh tranh là tất yếu. Bất kỳ một
DN nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trường đang và cần sản phẩm gì? Vì vậy
các DN cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm để thõa mãn nhu xầu thị trường
và sản phẩm đó phải có chất lượng cao nhất với giá thành thấp để thu lợi nhuận nhiều
nhất. Muốn vậy DN phải tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quá trình sản xuất kinh doanh của DN sẽ bị gián đoạn và không thể thực hiện
được nếu thiếu nguyên vật liệu vì trong các nguồn lực của DN nguyên vật liệu là yếu tố
đầu vào và là yếu tố cơ bản của sản xuất cấu thành nên sản phẩm. Để quá trình sản xuất
được đều đặn DN phải có kế hoạch mua và dự trữ vật liệu một cách hợp lý, phải đảm
bảo cung cấp vật liệu đầy đủ, kịp thời cả về số lượng và chất lượng. Muốn có được các
thông tin kinh tế cần thiết để tiến hành phân tích và đề ra các biện pháp quản lý
đúng,kịp thời nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm
có lợi nhất thì DN cần phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu.
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Đinh Phát, với những kiến thức thu
nhận được tại trường và sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cuả cô giáo Lê Thị Mỹ Kim
cùng các anh chị kế toán em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu có tầm quan
trọng lớn với mỗi DN sản xuất kinh doanh. Bởi vậy em đã chọn đề tài kế toán nguyên
vật liệu làm đề tài cho báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần:
 Phần I : Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH Đinh Phát.

 Phần II : Thực hành ghi sổ kế toán.
 Phân III : Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tai công ty và
các hình thức kế toán còn lại.
Bình Định,ngày 01 tháng 08 năm 2010
Sinh viên thực tập
Đặng Thị Kiều Trang
PHẦN I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY
1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Đinh Phát:
1.1.1.lịch sử hình thành của công ty:
1.1.1.1.khái quát chung về công ty:
*Trụ sở giao dịch:Công ty TNHH Đinh Phát
*Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh:trong và ngoài tỉnh Bình Định
*Địa chỉ:Quốc lộ 1A Tân An-Thôn Liêm Trực-Thị Trấn Bình Định
*Mã số thuế: 4100268657
*Điện thoại:056 2211439

Fax:05...
Báo cáo thc tp
"Kế toán nguyên vt
liu ti công ty xây
dng Đnh Phát"
bao cao thuc tap ke toan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bao cao thuc tap ke toan - Người đăng: Thắng Phạm Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bao cao thuc tap ke toan 9 10 156