Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng

Được đăng lên bởi An Nhiên
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO TỔNG HỢP
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Nhìn lại chặng đường sau hai mươi năm đổi mới, đất nước ta thật sự đã chuyển
mình một cách nhanh chóng. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, giao lưu hợp tác
quốc tế với rất nhiều nước trên thế giới và ra nhập các tổ chức thương mại lớn.
Những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu
sắc của cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán cũng không ngừng được hoàn thiện và
phát triển, ngày càng góp phần tích cực vào việc tăng cường nâng cao chất lượng
tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp. Với nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt thì kế toán ngày càng có vai trò
đặc biệt quan trọng.
Kế toán là bộ phận của công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vài trò quản lý,
điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế. Kế toán thu thập, xử lý, tổng kết và
cung cấp các thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm như cấp lãnh đạo, nhà
đầu tư, ngân hàng, chủ nợ, cổ đông và cán bộ công nhân trong doanh nghiệp. Dựa
và các thông tin của kế toán mà các đối tượng quan tâm có thể đưa ra quyết định
chính xác, kịp thời của mình cụ thể Nhà nước đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô,
nhà đầu tư có thể nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả vay vốn của các
ngân hàng, các nhà quản lý nâng cao chất lượng quản trị trong các doanh nghiệp
hoặc đơn giản nhất là củng cố lòng tin cho các cán bộ công nhân trong doanh
nghiệp. Tuy nhiên những thông tin mà kế toán đem lại không chỉ là những con số
được phán ánh thông qua các báo cáo tài chính mà còn được phân tích
qua hệ thống các chỉ tiêu, dựa vào đó ta có thể thấy được tình tình tài chính của
doanh nghiệp là khả quan hay theo xu hướng xấu đi.
Trong quá trình học tập tại trường Đại học Dân lập Phương Đông, cụ thể là
chuyên ngành Kế toán em đã được các thầy cô tận tình dạy những kiến thức cơ bản
về kinh tế, tài chính, và kiến thức chuyên môn về kế toán. Những kiến thức này là
nền tảng cho em trong công việc tương lai. Để tránh những bỡ ngỡ trước khi ra làm
2

BÁO CÁO TỔNG HỢP
việc chúng em đã có thời gian đi thực tập. Trong thời gian này em có thể thấy rõ
hơn công việc thực tế, biết được sự khác biệt giữa lý thuyết được học và thực tế,
thấy được sự vận dụng linh hoạt công tác kế toán ở doanh nghiệp ra sao.Trong quá
trình thực tập tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ An Phát em đã tìm hiểu
và nghiên cứu tổng quan về công ty nói chung. Tuy trong một thời gian ngắn thực
tập với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo T.S Nguyễn Thị M...
BÁO CÁO TỔNG HỢP
MỤC LỤC
LI M ĐẦU
1
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng - Người đăng: An Nhiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng 9 10 499