Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn

Được đăng lên bởi Đức An
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2623 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm nền kinh tế của đất nước ta đã có những chuyển biến và
thay đổi rõ rệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức
thương mại thế giới WTO thì nền kinh tế của đất nước ta đã chuyển sang một thời
kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Hòa nhập với xu thế phát triển chung của thế giới, nền kinh tế nước ta đang
có những chuyển mình mạnh mẽ. Để đảm bảo nền kinh tế phát triển toàn diện đòi
hỏi phải có sự sắp xếp lại. Theo đó một loạt các vấn đề kinh tế đặt ra đối với các
doanh nghiệp trong việc mở rộng và phát triển quy mô cả về chiều rộng lẫn chiều
sâu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của khách hàng, mặt khác tạo ra
ưu thế cạnh tranh về các loại sản phẩm trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận cao
nhất với chi phí bỏ ra là thấp nhất. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những vấn
đề quan trọng là tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu một cách hợp lý. Làm thế nào để
sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, là vấn đề hết sức quan trọng trong quá
trình sản xuất.
Việc hạch toán chính xác chi phí nguyên vật liệu sẽ góp phần hạ thấp chi phí
giá thành, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần
nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời mỗi sự biến động của nguyên vật
liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền sản xuất do vậy việc tổ chức hạch toán
nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao
chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả.
Nhận thấy tầm quan trọng trên đồng thời qua thực tế nghiên cứu tìm hiểu tại
Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Quy Nhơn cùng với kiến thức lý luận đã được trang
bị trong quá trình học tại trường, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị
trong phòng kế toán, các cô chú thuộc bộ phận quản lý của Công ty cùng sự chỉ bảo
tận tình của thầy giáo Nguyễn Ngọc Tiến, em đã chọn đề tài: “Thực hành ghi sổ
phần hành Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Quy Nhơn” làm
đề tài thực tập cho mình.

2

2. Mục đích nghiên cứu
Nội dung của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu
theo hình thức chứng từ ghi sổ tại Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Quy Nhơn nhằm
mục đích hệ thống hóa về mặt lý thuyết; khảo sát thực tế thực trạng hiện tại của việc
sử dụng nguyên vật liệu trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ
thống kế toán này để Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn tình hình thực hiện kế
hoạch chi phí nguyên vật liệu.Việ...
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm nền kinh tế của đất nước ta đã những chuyển biến
thay đổi rệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức
thương mại thế giới WTO t nền kinh tế của đất nước ta đã chuyển sang một thời
kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Hòa nhập với xu thế phát triển chung của thế giới, nền kinh tế nước ta đang
những chuyển mình mạnh mẽ. Để đảm bảo nền kinh tế phát triển toàn diện đòi
hỏi phải có s sắp xếp lại. Theo đó một loạt các vấn đề kinh tế đặt ra đối với các
doanh nghiệp trong việc mở rộng phát triển quy cả v chiều rộng lẫn chiều
sâu, đáp ứng kịp thi nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của khách hàng, mặt khác tạo ra
ưu thế cạnh tranh về các loại sản phẩm trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận cao
nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Để đạt được mục tiêu đó, mt trong những vấn
đề quan trọng là tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu một cách hợp lý. Làm thế nào để
sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, vấn đề hết sức quan trọng trong q
trình sản xuất.
Việc hạch toán chính xác chi pnguyên vật liệu sẽ góp phần hạ thấp chi p
giá thành, ng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần
nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời mi sự biến động của nguyên vật
liệu sẽ ảnhng trực tiếp đến dây chuyền sản xuất do vậy việc tổ chức hạch toán
nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao
chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả.
Nhận thấy tầm quan trọng trên đồng thời qua thực tế nghiên cứu tìm hiểu tại
Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Quy Nhơn cùng với kiến thức lý luận đã được trang
bị trong quá trình học tại trường, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị
trong phòng kế toán, các cô chú thuộc bộ phận quản lý của Công ty cùng sự chỉ bảo
tận tình của thầy giáo Nguyễn Ngọc Tiến, em đã chọn đề tài: “Thực hành ghi s
phần hành Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Quy Nhơn” làm
đề tài thực tập cho mình.
1
Báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn - Người đăng: Đức An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn 9 10 796