Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán Tài sản cố định tại công ty KỶ NGUYÊN XANH

Được đăng lên bởi Mộng Trần Đặng
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3456 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật KONTUM Khoa kinh tế
=====================================================================

Báo cáo thực tập kế toán
Tài sản cố định tại công ty
KỶ NGUYÊN XANH

==================================================================
Sinh Viên: Trần Thị Linh Chi
Lớp KTDN K28

0

Trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật KONTUM Khoa kinh tế
=====================================================================

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời
gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu
chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm)
Trên thực tế, khái niệm TSCĐ bao gồm những tài sản đang sử dụng, chưa được sử
dụng hoặc không còn được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do chúng
đang trong quá trình hoàn thành (máy móc thiết bị đã mua nhưng chưa hoặc đang lắp
đặt, nhà xưởng đang xây dựng chưa hoàn thành...) hoặc do chúng chưa hết giá trị sử
dụng nhưng không được sử dụng. Những tài sản thuê tài chính mà doanh nghiệp sẽ
sở hữu cũng thuộc về TSCĐ.
Trong những năm qua việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm.
Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô
TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có. Do vậy
một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý đảm bảo sử dụng hợp lý
công suất TSCĐ, kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.
Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo
em mạnh dạn đi nghiên cứu chuyên đề 6 ‘‘Kế toán tài sản cố định trong
doanh nghiệp”. Với mục đích cung ứng đủ cho người tiêu dùng, công ty đã
tiếp cận một cách có chọn lọc nguyên vật liệu đầu vào, các chế độ do Nhà
Nước ban hành. Bản báo cáo này bao quát một cách có hệ thống tổng quan
về công ty, đến thực trạng quản lý ‘‘tổ chức công tác kế toán TSCĐ’’ và một
số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty.
Báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ
Phần II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty
Phần III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty
Sau thời gian thực tập công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách
Gia với thời gian thực tế còn ít và phần kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo
cáo của em khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ
bảo và những ý kiến đóng góp của Ban Giám Đốc, các...
Trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật KONTUM Khoa kinh tế
=====================================================================
Báo cáo thực tập kế toán
Tài sản cố định tại công ty
KỶ NGUYÊN XANH
==================================================================
Sinh Viên: Trần Thị Linh Chi Lớp KTDN K28
0
Báo cáo thực tập kế toán Tài sản cố định tại công ty KỶ NGUYÊN XANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán Tài sản cố định tại công ty KỶ NGUYÊN XANH - Người đăng: Mộng Trần Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán Tài sản cố định tại công ty KỶ NGUYÊN XANH 9 10 112