Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Trình Hưởng

Được đăng lên bởi Trọng Đức Dương
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

1

MỤC LỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trình
Hưởng
Sơ đồ 1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Sơ đồ 1.4.2: Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung
Sơ đồ 1.4.5 Trình tự ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung
Sơ đồ 2.2.3 Trình tự hạch toán tiền lương
Sơ đồ 2.4.3 Trình tự hạch toán các khoản trích theo lương

MỤC LỤC BIỂU
Biểu 2.1 Cơ cấu lao động....................................................................................................14
Biểu số 1 Bảng chấm công9
Biểu số 2 Bảng thanh toán tiền lương1
Biểu số 3 Sổ chi tiết 334
Biểu số 4 Sổ Nhật ký chung 3342
Biểu số 5 Sổ chi tiết 33833
Biểu số 6 Sổ chi tiết 3384....................................................................................................34
Biểu số 7 Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo
lương..................................35

2

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một
vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công sức lao động của người lao
động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động
biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của
con người. Trong doanh nghiệp, lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta
phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời
gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao
động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống
hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra
người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp,
BHXH, Tiền thưởng…Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ
phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản
xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng
thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp
thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động
từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng
lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Từ đó, em thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong
doanh nghiệp là rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác
kế toán tiền lương và các kho...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Trình Hưởng - Người đăng: Trọng Đức Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Trình Hưởng 9 10 517