Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty cổ phần Thúy Hằng

Được đăng lên bởi luulanchi-kute
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tài chính thế giới nói chung
phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng trên quy mô toàn cầu. Mỗi doanh nghiệp khi
tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều hướng tới mục tiêu chính cơ bản là tìm
kiếm và tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này mỗi doanh nghiệp có thể lựa
chọn những hướng đi khác nhau, nhưng tóm lại có hai con đường cơ bản là tối đa hóa
doanh thu và tối thiểu hóa chi phí. Trong hai yếu tố doanh thu và chi phí thì yếu tố
chi phí manh tính cá biệt hơn, gắn liền với việc tổ chức, quản lí hoạt động kinh doanh
và doanh nghiệp có thể hoạt động dễ hơn .
Để có thể giảm được chi phí trong khi chất lượng sản phẩm không hề giảm sút,
trước hết doanh ghiệp phải tổ chức thực hiện việc quản lí các yếu tố chi phí một cách
chặt chẽ, hợp lí, khoa học , đảm bảo ghi đúng ghi đủ, thông qua công tác hạch toán,
công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phát sinh trong kì tới từng
đối tượng và phải đảm bảo giá thành sản phẩm không trái với quy định của Nhà nước,
mà vẫn mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp.
Đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn trong công tác quản lí chi phí, cũng như thể
hiện hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trong một lĩnh vực có nhiều rủi ro như
hiện nay: vận tải biển. Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển Đông rộng lớn, là
cửa ngõ ra vào của các nước Đông Nam Á, là ngã ba tuyến đường hàng hải và hàng
không quốc tế, nhiều cảng và hải cảng, thuận lợi vận chuyển hàng hóa với số lượng
lớn, thực hiện các dịch vụ vận tải...Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của kế
toán trong việc hạch toán, cũng như cho thấy được những gì có thể có, và mất đi khi
tiến hành sản xuất kinh doanh qua các năm. Trong thời gian thực tập nghề nghiệp tại
phòng tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Thúy Hằng, được sự giúp đỡ tận tình
của các anh, chị trong phòng và sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Lê Thị
Cẩm Vân đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này, cũng như hiểu được công tác kế
toán, củng cố thêm nhận thức phục vụ cho công tác sau này.

NỘI DUNG
1. Tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển.
Nhằm đáp úng nhu cầu hội nhập, thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội Đảng lần
thứ 6 Đảng cộng sản Việt Nam, các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, bắt tay vào
công cuộc đổi mới toàn diện về quản lí kinh tế, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp và
chuyển sang cơ chế thị trường, định hướng Xã hội chủ n...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tài chính thế giới nói chung
phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng trên quy mô tn cầu. Mỗi doanh nghiệp khi
tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều ớng tới mục tiêu chính bản là tìm
kiếm và tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này mỗi doanh nghiệp có thể lựa
chọn những hướng đi khác nhau, nhưng tóm lại có hai con đường cơ bản là tối đa hóa
doanh thu tối thiểu hóa chi phí. Trong hai yếu tố doanh thu chi phí t yếu tố
chi phí manh tính cá biệt hơn, gắn liền với việc tổ chức, quản lí hoạt động kinh doanh
và doanh nghiệp có thể hoạt động dễ hơn .
Để có thể giảm được chi phí trong khi chất lượng sản phẩm không hề giảm sút,
trước hết doanh ghiệp phải tổ chức thực hiện việc quản lí các yếu tchi phí một cách
chặt chẽ, hợp lí, khoa học , đảm bảo ghi đúng ghi đủ, thông qua công tác hạch toán,
công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phát sinh trong kì tới từng
đối tượng và phải đảm bảo giá thành sản phẩm không trái với quy định của Nhà nước,
mà vẫn mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp.
Đây một vấn đề ý nghĩa lớn trong công tác quản chi phí, cũng như thể
hiện hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trong một lĩnh vực nhiều rủi ro như
hiện nay: vận tải biển. Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển Đông rộng lớn,
cửa ngõ ra vào của các nước Đông Nam Á, ngã ba tuyến đường hàng hải và hàng
không quốc tế, nhiều cảng và hải cảng, thuận lợi vận chuyển hàng hóa với số lượng
lớn, thực hiện các dịch vụ vận tải...Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của kế
toán trong việc hạch toán, cũng như cho thấy được nhữngthể có,mất đi khi
tiến hành sản xuất kinh doanh qua các năm. Trong thời gian thực tập nghề nghiệp tại
phòng tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Thúy Hằng, được s giúp đ tận tình
của các anh, chị trong phòng sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của giáo Thị
Cẩm Vân đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này, cũng như hiểu được công tác kế
toán, củng cố thêm nhận thức phục vụ cho công tác sau này.
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty cổ phần Thúy Hằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty cổ phần Thúy Hằng - Người đăng: luulanchi-kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty cổ phần Thúy Hằng 9 10 559