Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi dinhhuyen1610-gmail-com
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2615 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD:Trương Thị Phương Thảo

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của chuyên đề
Hiện nay nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng
đang bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước tình hình xã hội ngày càng phát
triển, nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và quyết liệt, vấn đề
đặt ra cho các nhà quản trị là phải biết nắm bắt kịp thời, thích ứng với tình hình
hiện tại và có sự chỉ đạo kịp thời.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ
thể, đó là lương mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. vì vậy, việc nghiên
cứu quá trình phân tích hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) rất
được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn lương chính thức được
hưởng là bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc hiểu
biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách
của nhà nước quy dịnh về các khoản này. Qua đó biết được người sử dụng
người lao động đã trích đúng đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương
của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của
mình tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động
của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp việc nghiên cứu tìm hiểu về quá trình hoạch toán
tiền lương của doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng và phù
hợp với chính sách của nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của
doanh nghiệp được quan tâm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao
động sản xuất. Hoàn thiện hoạch toán tiền lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ
chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của
sản phẩm nhờ giá cả hợp lí. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động(lương) và kết
quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hoạch toán cũng giúp rất
SVTH: Trần Thị Ngọc Thuý

1

Lớp K3A – KTLT

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD:Trương Thị Phương Thảo

nhiều cho bộ máy quản lí doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến
lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Từ những nhận thức trên với thực tế, đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VẬN TẢI BÌNH NGUYÊN” làm chuyên đề thực tập của mình.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đề tài ngiên cứu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên, nội
dung nghiê...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD:Trương Thị Phương Thảo
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của chuyên đề
Hiện nay nền kinh tế toàn cầu nói chung nền kinh tế Việt Nam nói riêng
đang bước vào thời kỳ đổi mi, đứng trước tình hình hội ngày càng phát
triển, nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt quyết liệt, vấn đề
đặt ra cho các nhà quản trịphải biết nắm bắt kịp thời, thích ứng vớinh hình
hiện tại và có sự chỉ đạo kịp thời.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ rađđạt được lợi ích cụ
thể, đó là lương mà người s dụng lao động của h s trả. vì vậy, việc nghiên
cứu quá trình phân tích hoạch toán tiền lương các khoản trích theo lương
(bảo hiểmhội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) rất
được người lao động quan tâm. Trước hết họ muốn lương chính thức được
hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc hiểu
biết vlương và các khoản trích theo lương sẽ giúp hđối chiếu với chính sách
của nhà nước quy dịnh về các khoản này. Qua đó biết được người sử dụng
người lao động đã trích đúng đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương
của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của
mình tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động
của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp việc nghiên cứu tìm hiểu về quá trình hoạch toán
tiền lương của doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng và phù
hợp với chính sách của nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của
doanh nghiệp được quan tâm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng i hơn trong lao
động sản xuất. Hoàn thiện hoạch toán tiền lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ
chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của
sản phẩm nhờ giá cả hợp lí. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động(lương) và kết
quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hoạch toán cũng giúp rất
SVTH: Trần Thị Ngọc Thuý 1 Lớp K3A – KTLT
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: dinhhuyen1610-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 498