Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Lưu chuyển hàng hóa.

Được đăng lên bởi 25349
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3763 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Lân

GVHD: Nguyễn Thị Như
MỤC LỤC

SVTH: Bùi Thị Viết Dương

1

Lớp: KTTH5-10

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Lân

GVHD: Nguyễn Thị Như

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, trước xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, nền
kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp cần phải
năng động không chỉ để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn có những bước
chuyển biến trong hoạt động sản xuất, nắm bắt những cơ hội tốt đưa sản xuất kinh
doanh ngày càng phát triển. Điều này đòi hỏi kế toán phải cung cấp thông tin chính
xác, phản ánh kịp thời, trình bày một cách trung thực tình hình tài chính và kết quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định cho đối tượng
sử dụng thông tin bên trong lẫn bên ngoài công ty.
Ta nhận thấy, hoạt động kinh doanh thương mại là một hoạt động kinh tế mang
tính đặc thù, phạm vi hoạt động rất rộng. Mà hàng hóa được xem là đối tượng đặc
trưng nhất của doanh nghiệp thương mại, đặc biệt tổ chức tốt công tác lưu chuyển
hàng hóa sẽ biểu hiện sức mạnh của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời là cầu nối
quan trọng giúp nhà sản xuất và người tiêu dùng xích lại gần nhau hơn.
Lưu chuyển hàng hóa quyết định đến lợi nhuận của doanh nghiệp, vì có lưu
chuyển hàng hóa thì mới có chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Trong nền kinh tế
hiện nay thì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Do đó, việc hoàn thiện
công tác kế toán là không thể thiếu để có thể đạt được lợi nhuận cao, giúp doanh
nghiệp trang trải chi phí đã bỏ ra, làm tăng nhanh vòng quay vốn, tiếp tục quá trình tái
đầu tư mở rộng sản xuất.
Với tầm quan trọng và ý nghĩa trên, cùng với mong muốn học hỏi trau dồi kiến
thức về vấn đề này. Sau thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán tại công ty TNHH
MTV TM & DV Hùng An Bình em đã chọn đề tài: “Kế toán lưu chuyển hàng hóa”.
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH MTV
TM & DV Hùng An Bình.
Chương III: Nhận xét đánh giá và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH MTV TM và DV Hùng An Bình.
Trong quá trình thực hiện đề tài này, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức
em đã học nhưng do sự nhận thức của bản thân còn kém, mang nặng tính lý thuyết,
thời gian thực tập có hạn nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế
SVTH: Bùi T...




 !"#$%&"'
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Lưu chuyển hàng hóa. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Lưu chuyển hàng hóa. - Người đăng: 25349
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Lưu chuyển hàng hóa. 9 10 209